Matbransjen kaster mat for 8 milliarder kroner

+
Skal bransjen lykkes med sitt mål om å kutte matsvinn med 30 prosent innen 2025, må det tas store grep og langt flere bedrifter må slutte seg til arbeidet, mener Matvett.

Mat- og serveringsbransjen kastet mat for over 8 milliarder kroner i 2021. Det viser en fersk kartleggingsrapport fra Matvett og NORSUS. – Aldri har det vært så dyrt å kaste mat som nå, sier Anne-Grete Haugen i Matvett.

Ifølge den ferske rapporten kastes det over 173.000 tonn mat fra mat- og serveringsbransjen i Norge. Bare ved å halvere matsvinnet kan bransjen spare 4 milliarder kroner og 250.000 tonn CO2-ekvivalenter.
– I takt med at råvareprisene har økt det siste året, er kampen mot matsvinn enda viktigere for å oppnå økt lønnsomhet i matbransjen – i tillegg er det et viktig klima- og miljøtiltak, sier Anne-Grete Haugen, daglig leder i Matvett, matbransjens eget selskap for å forebygge og redusere matsvinn.

Kaster mindre, men utviklingen går for sakte

Aina Stensgård er forskningsleder i NORSUS. Hun har ansvaret for den årlige kartleggingen av matsvinn i norsk mat- og serveringsbransje på vegne av Matvett. Hun viser til at matsvinnet er redusert med 14 prosent siden 2015.
– Mange aktører har startet viktige prosesser, men skal bransjen lykkes med sitt mål om å kutte matsvinn med 30 prosent innen 2025, må det tas store grep og langt flere bedrifter må slutte seg til arbeidet, sier hun.

Som å kaste penger ut av vinduet

Stensgård trekker frem behovet for målrettede tiltak innenfor de varegruppene som det kastes spesielt mye av. I matindustrien er det frosne og ferske frukt og grønnsaker som er verstingene. De utgjør hele 41 prosent av matsvinnet. Drikkevarer følger med 15 prosent, mens 12 prosent av maten som blir kastet er kjøttvarer.
– Å kaste mat er nesten som å kaste penger ut av vinduet. Økte råvarekostnader og høye strømpriser gjør det viktigere for flere å ta grep for å kutte matsvinn, sier Anne-Grete Haugen. Hun tror de økte kostnadene fører til at flere bedrifter tilslutter seg arbeidet i tiden fremover.

I dagligvarebutikkene er svinnet redusert for samtlige varegrupper, men det er fortsatt mye å gå på når det gjelder ferske frukt og grønnsaker, bakervarer og meierivarer som har høyest andel matsvinn. Innenfor servering er det frukt og grønt, blandingsretter og bakervarer det kastes mest av.

Mobiliserer for økt samarbeid

Matvett har mobilisert bedrifter i kampen mot matsvinn siden 2010. Foreløpig har 108 bedrifter tilsluttet seg bransjeavtalen om reduksjon av matsvinn, som forplikter dem til å halvere matsvinnet i egen virksomhet innen 2030.
– Det er ni år til matsvinnet skal være halvert i Norge. Det krever økt innsats i alle ledd, sier Anne-Grete Haugen. Hun fremhever viktigheten av mer samarbeid på tvers av bransjen. – For å sikre transparens og deling av informasjon i verdikjeden, må bransjen bli bedre på å jobbe sammen. En viktig del av arbeidet handler om å identifisere løsninger for å få slutt på overproduksjon og overtilbud av mat. Dessuten må vi øke forbrukernes aksept for at det ikke alltid kan bugne av fersk mat i butikkene, sier hun.

Les mer om resultatene fra kartleggingen på matvett.no.

ANNONSE