Nå kan roboter levere mat til deg

Den amerikanske restaurantkjeden Chick-fil-A tester for tiden ut selvstyrende leveringsroboter på enkelte lokasjoner i Florida, California og Texas. Ifølge selskapet skal robotene kunne redusere leveringskostnadene og forbedre restaurantdriften.

Kjeden samarbeider med det amerikanske selskapet Refraction AI om de selvstyrende leveringskjøretøyene. De forsker samtidig på hvordan de kan utvikle teknologien til å fungere i flere ulike typer miljøer, slik som på kjøpesentre og i urbane områder.

Hvordan fungerer robotene?

Når en kunde har bestilt mat, laster en ansatt måltidet inn i et isolert rom i kjøretøyet. Deretter blir det sendt av gårde. Roboten navigerer seg frem til leveringsadressen på egenhånd, og når den ankommer riktig adresse, får kunden en tekstmelding med instruksjoner om hvordan de kan hente ut maten sin.

Robotene er utstyrt med kunstig intelligens, og har kameraer som gjør dem i stand til å navigere trafikk, fotgjengere, sykkelfelter og fortauer. De kan kjøre en distanse på 24 km, men det er nok mest hensiktsmessig å bruke dem på kortere distanser. Enn så lenge blir robotene fulgt på leveransene, både for å sikre en problemfri prosess og for å kunne svare på eventuelle spørsmål som kundene måtte ha.

På grunn av de selvstyrende robotene har Chick-fil-A blitt en av de mest innovative restaurantkjedene i USA innen matlevering, men også andre restaurantkjeder og leveringstjenester har omfavnet selvkjørende leveringsroboter. Det er kanskje derfor bare et tidsspørsmål før vi også finner dem i norske gater?

Kilde: restaurantbusinessonline.com

ANNONSE