Nytt kunnskapssenter skal styrke nordisk matsikkerhet

Nordisk Genressurssenter – NordGen – er et felles nordisk kunnskapssenter for biologisk mangfold og genetiske ressurser innen planter, skog og husdyr. Ved å bevare og fremme bærekraftig utnyttelse av de nordiske genressursene styrker de matsikkerheten vår, noe som har blitt ekstra viktig siden krigen i Ukraina. Tidligere i år åpnet de et nytt klimasertifisert bygg for å fortsette dette arbeidet.

Det nye senteret satser på forskningssamarbeid med universiteter og private foretak for å bidra til en fremtidssikring av det nordiske landbruket. Både gensamlinger og kunnskap vil kunne bidra til utvikling, klimatilpasning og økt konkurranseevne.

Satser på forskning

NordGen er viktig for at vi skal kunne utvikle klimatilpasningsdyktige planter. I et av de pågående samnordiske prosjektene kartlegges for eksempel de viktigste ville slektningene til kulturvekster. Disse slektningene kan ha genetiske egenskaper som er viktige for å utvikle landbruksavlinger som bedre klarer tørke, ekstreme regnfall, skadedyr og sykdommer.

Å bevare det biologiske mangfoldet og bruke det på beste måte er avgjørende for å kunne produsere mat også i fremtiden. På det nye senteret skalerer de derfor opp satsingen på forskning.
– Klimaforandringene påvirker oss alle, og det er veldig viktig at de nordiske landene samarbeider om de store utfordringene vi har foran oss. De genetiske ressursene er en nøkkel for å kunne utvikle robuste avlinger i fremtiden, og for å lykkes behøver vi å øke kunnskapsutbyttet mellom private og offentlige aktører, sa Lise Lykke Steffensen, direktør i NordGen, under åpningen av det nye bygget.

Les mer om NordGen på: nordgen.org.

ANNONSE