Å gjøre hverandre gode

Siste utgave av SMAKmagasinet leveres på posten i disse dager. I sin lederartikkel skriver redaktør Nina Borgen bl.a. om ASKOs sjødroner og det vellykkede samarbeidet som har bidratt til utviklingen av dette spennende prosjektet.


Til tross for utfordrende tider med ufred i Europa og svimlende energipriser, har høsten så langt vært relativt travel i serveringsmarkedet. Kanskje er det slik fordi mange ønsker eller trenger å komme ut og koble av med mat, drikke og gode venner?

Håpet er selvfølgelig at denne trenden vil holde seg, slik at bransjen får muligheten til å bygge seg opp etter to krevende år.

Det forutsetter bl.a. at man har tilgang til nye og spennende produkter som kan bidra til fristende menyer. Kanskje kan nye innslag på mat- og drikkemenyen bidra til økt omsetning og inntjening? Vil ferdigblandede drinker gjøre det enklere å selge en aperitiff til gjestene? Eller er smakfull lokalmat noe som beriker menyen og frister kundene? Du finner dette og mye mer på askoservering.no. I denne utgaven av SMAKmagasinet finner du stoff om nettopp lokalmat og ferdigblandede drinker – blant annet.

Vi har også vært på sjødronedåp i Moss. Et utrolig ambisiøst, innovativt og fremtidsrettet prosjekt har nå konkretisert seg i form av to fartøyer – eller sjødroner – som skal frakte varer mellom øst- og vestsiden av Oslofjorden. Etter en prøveperiode skal disse elektriske dronene bli førerløse. Det hele skal styres fra land og vil inngå i en helelektrisk transportkjede for å sikre effektiv og utslippsfri transport av varer. De vil bidra til lavere transportkostnader og erstatter 1 million veikilometer lastebiltransport i året. Dette betyr bl.a. 5000 tonn mindre CO2-utslipp per år.

Prosjektet er et samarbeid mellom en rekke ulike fagmiljøer. Hos disse er det bred enighet om at det tverrfaglige samarbeidet har vært helt avgjørende for å lykkes. «Å gjøre hverandre gode» har vært et viktig mål for alle involverte. Det er også en ambisjon som ASKO Servering gjerne ønsker å bidra til. Vi mener det er viktig å tilby både sortimentsbredde, spennende nyheter og gode bestillings- og logistikkrutiner for å legge forholdene til rette for videre vekst i serveringsbransjen. Så er det opp til det enkelte serveringssted å «krydre» det hele på sin måte slik at gjestene blir fornøyde og kommer igjen – slik de blant annet gjør det på Jordnær Restaurant på Kongsberg som du kan lese mer om i denne utgaven av SMAKmagasinet.

Ha en riktig fin høst!

ANNONSE