Svenskene sertifiserer bransjeutdanning

+
Ifølge tall fra Visita økte antallet stillinger innen den svenske serveringsbransjen tre ganger så mye som i andre bransjer fra år 2000 og frem til pandemien.

I mars skrev vi om sertifiseringsordningen som den svenske bransjeorganisasjonen Visita ville lansere for landets videregående utdanningssystem. Nå er ordningen i god gjenge, med fire sertifiserte skoler. I tillegg er 40 nye utdanningsprogrammer på gang.

Hotell- og turistutdanningen ved Drottning Blankas gymnasium i Helsingborg var først ute, og fikk sertifiseringen på plass allerede i våres. Nå har Helsingborg-skolen fått følge av utdanningsprogrammer på tre nye skoler. Vi snakker om hotell- og turistutdanningen ved Borgarskolan i Malmö, restaurant- og næringsmiddelutdanningen ved Alströmergymnasiet i Alingsås, samt både hotell- og turistutdanningen og restaurant- og næringsmiddelutdanningen ved Ystad gymnasium.

Les også God rekruttering er et felles bransjeansvar

Hotelldirektør på Grand Hotel i Alingsås, Anna Hartmann, sier til bransjemagasinet Besöksliv at det er viktig at både utdanningsinstitusjonene og bransjen er lydhøre overfor hverandres behov og forventninger, for å kunne sikre langsiktig og pålitelig rekruttering.

Populær ordning

Ifølge tall fra Visita økte antallet stillinger innen den svenske serveringsbransjen tre ganger så mye som i andre bransjer fra år 2000 og frem til pandemien. Og i dag er bemanningssituasjonen kritisk for mange, både i Sverige og Norge. Sertifiseringsordningen er derfor nødvendig, ifølge bransjeorganisasjonen.

For øyeblikket er det hele 40 utdanninger over det ganske broderland som jobber sammen med bransjen frem mot sertifisering. Visitas tanke bak ordningen er blant annet å sikre at elevene får tilstrekkelig med realistisk «hands on»-erfaring under utdanningen, slik at overgangen til arbeidslivet blir så sømløs som mulig. Dette er tanker som skolene selv stiller seg bak. Rektor Mattias Rådmark ved Ystad gymnasium sier til Besöksliv at sertifiseringsordningen blir som en kvittering. Den viser at skolens utdanningsprogram gir elevene de beste mulige forutsetninger for å møte bransjens forventninger.

Alle skal med

Det er ikke bare turist-, hotell- og restaurantbransjen som deltar i arbeidet med den svenske sertifiseringsordningen. Også landets bakere og konditorer har engasjert seg. Rekrutteringsbehovet er stort også her.

ANNONSE