Svensk utdanningssertifisering skal øke bransjerekruttering

I Sverige som i Norge er rekrutteringen inn til bransjen vår svakere enn vi liker. Svenske Visita tar nå grep, gjennom å sertifisere skolene.

I Sverige sank antallet elever på restaurant- og matfag – samt hotell- og næringsmiddelfag – med hele femti prosent mellom år 2000 og 2020. Synkende popularitet har ført til færre utdanningssteder. Bransjen er engstelig.

I Sverige sliter hotell- og restaurantfagene også med generell lav status. Også det kjenner vi igjen fra Norge. Elever som gjør det godt på skolen, kan oppleve å aktivt bli frarådet fra å søke seg til vår bransje, noe som forøvrig er en felles utfordring for flere yrkesfag.

Visita tar grep

Visita – Sveriges svar på NHO Reiseliv – har sett med bekymring på utviklingen, og tar nå konkrete grep. Visita tror nemlig at mangel på grundig og godt samarbeid med den profesjonelle bransjen er et av hovedproblemene for utdanningssystemet. Skolene og bransjen må stå på samme verdigrunnlag, og ha et tydelig felles mål med utdanningen. Skolene må derfor aktivt legge til rette for en sømløs integrasjon med arbeidslivet. Praksisstedene på sin side må vise at bransjen er en god og ryddig arbeidsplass.

Gjennom en sertifiseringsordning håper Visita å kunne standardisere dette samarbeidet, samtidig som det vil gi de sertifiserte utdanningene et kvalitetsstempel.

Stor interesse

Interessen har vært stor fra det svenske skolesystemet for sertifiseringen. Som en del av søkeprosessen oppsøker Visita lærestedene får å gå gjennom læreplan, og for å intervjue både skoler og samarbeidende praksissteder – sammen. Dette arbeidet har imidlertid avdekket store svakheter, både i hva skolene faktisk vet om kravene fra bransjen, men også i at samarbeidet mellom skole og bransje mange steder er ikke-eksisterende.

Visita håper at sertifiseringsordningen kan være med å skape en ny start for svensk utdanning.

ANNONSE