Joh. Kaffe topper bærekraftskåring

Sustainable Brand Index gjennomfører årlig en kåring av Nordens mest bærekraftige merkevarer. Her ble Joh. Kaffe nylig kåret som vinner innenfor kategorien drikkevarer. Selskapet ble første gang målt i fjor, og utmerker seg også gjennom å være ett av de selskapene som klatrer mest fra fjorårets måling.

Bærekraft seiler opp som en stadig viktigere faktor for mange forbrukere. En bedrifts evne til å legge til rette for bærekraftige løsninger og systemer, har derfor stor innvirkning på hvordan virksomheten oppfattes av konsumentene.

Positive forbrukere

Sustainable Brand Index publiserer en omfattende rapport i forbindelse med kåringen, og i denne dokumenteres det at norske forbrukere det siste året er blitt enda mer opptatt av bærekraftspørsmål. I tillegg er forbrukere flest generelt sett mer opptatt av hva bedrifter gjør for å bidra til bærekraftige løsninger. De har også et mer positivt syn på hva næringslivet kan bidra med innenfor dette området sammenlignet med forbrukere i de øvrige nordiske landene.

Viktig pris

– Vi er stolte av å vinne en av kategoriene i denne prisen, fordi denne kåringen er anerkjent i flere land, sier bærekraftsdirektør Signe Bunkholt i NorgesGruppen i en kommentar.
Hun tillegger videre at Sustainable Brand Index er en av de aller største prisene innenfor bærekraft i dag.

Imponerende klatring

Joh. Kaffe klatrer hele 101 plasser, kommer på 64. plass av alle norske bedrifter og er årets vinner innenfor kategorien drikkevarer. Det viser at forbrukerne får med seg det som gjøres innenfor bærekraft i selskapet, og inspirerer til videre satsing på dette viktige området.

Les mer om denne prisen og Joh. Kaffes satsing på bærekraft på Joh. Johannson sine hjemmesider.

ANNONSE