Hvor mye kjøtt spiser vi?

Ferske tall fra Norsk institutt for bioøkonomi, beregnet på oppdrag fra Animalia, viser en liten nedgang i det totale kjøttforbruket i 2020.

I 2020 var beregnet kjøttforbruk 51,7 kilo per person i året. Det tilsvarer cirka 142 gram rødt og hvitt kjøtt (rå vare) per dag, og er en liten nedgang i totalt kjøttforbruk fra i fjor.

Forbruk av kjøtt i Norge fordelt på dyreslag

I 2020 var beregnet kjøttforbruk 51,7 kilo per person i året. Av dette var 39,9 kilo rødt kjøtt (kjøtt fra storfe, sau/lam og svin), hvitt kjøtt utgjorde 10,5 kilo av kjøttforbruket, og viltkjøtt 0,9 kilo. Kjøtt fra grensehandelen inngår i disse beregningene.

Forbruk av rødt kjøtt

I snitt spiser vi som befolkning 765 gram rødt kjøtt i uka. Dette er 15 gram over kostrådenes ukentlige maksanbefaling på 700-750 gram (rå vare), noe som tilsvarer om lag én påleggsskive i uka. Det er imidlertid viktig å presisere at dette er gjennomsnittsforbruk, hvor noen spiser mer og andre spiser mindre. Tidligere kostholdsundersøkelser tyder på at halvparten av norske menn spiser mer enn anbefalt. Blant kvinner ligger gjennomsnittlig forbruk godt under maksanbefalingen.

Mer om utviklingen i det norske kjøttforbruket finner du hos Animalia, som står bak rapporten «Kjøttets tilstand 2021», med beregninger fra Norsk institutt for bioøkonomi (Nibio).

ANNONSE