BBBLS-teknologi og Det grønne skiftet

+
Prosjektleder og konsulent Inger Bondevik Grimm fra selskapet Klima & Kulturformidling sammen med elever fra Sydskogen skole.

Bærekraft, sirkulær økonomi og det grønne skiftet har de fleste har hørt om, uten at vi nødvendigvis har en felles forståelse for hva som ligger i disse begrepene. En utfordring knyttet til dette, er at disse for mange først og fremst er teoretiske begreper, selv om det både er en økende bevissthet rundt vår innvirkning på miljøet og det faktum at hver og en av oss kan bidra til å gjøre miljøvennlige valg.

I den sammenheng er måten matproduksjonen foregår på helt sentral. Det er også utnyttelsen av de ressursene som landbruket skaper. De siste årene har det også blitt langt større interesse for hva som kan gjøres for å utnytte matavfallet vårt på en god måte. Her har det skjedd utrolig mye spennende både på innovasjons- og formidlingssiden. Hva det grønne skiftet egentlig handler om får også en stadig større plass i undervisningen i grunnskolen – blant annet gjennom grønne klasserom.

Lukket veksthussystem

– På Sydskogen barneskole i Asker er det bygget et helårs veksthus som skal brukes aktivt i undervisningen, forteller prosjektleder og konsulent Inger Bondevik Grimm fra selskapet Klima & Kulturformidling til SMAKmagasinet.
– Kort fortalt er dette et lukket veksthussystem som benytter seg av BBBLS-teknologi. Dette er en unik teknologisk bygningskonstruksjon hvor veggene fylles med såpeskum. (Se faktaramme)
Dette grønne klasserommet på Sydskogen er det første av sitt slag i Norge. Det gir fantastiske muligheter til å vise grønne verdier i praksis. Her eksperimenteres det både med hydroponi og akvaponi i tillegg til mer kjente dyrkningsmetoder. Elevene får i tillegg innsikt i hvordan analysedata og automatisering kan benyttes for å dyrke planter. De følger utviklingen i vekstprosessen og ser hva som fungerer godt og hva som kanskje ikke går. Det er lærdom i det også, fremhever Inger Bondevik Grimm.

Under utvikling

«Det grønne skiftet handler om hvordan Norge skal bli et lavutslippsland innen 2050. For å få til dette må vi omstille oss til et samfunn hvor vekst og utvikling skjer innenfor naturens tålegrenser», skriver regjeringen.no.
– Da må vi også legge til rette for innovasjon og utvikling, bl.a. ved å ta i bruk ny teknologi som kan gi oss fremtidsrettede og miljøvennlige løsninger. BBBLS-teknologien muliggjør dette, og selv om denne teknologien fortsatt er under utvikling, bidrar den til å skape forståelse og interesse for disse problemstillingene. Når elever kan jobbe med kildesortering og gjenvinning og i praksis får se hvordan dette bidrar til å fornye ressurser, påvirker det holdningen man har til dette. Det gir også en forståelse for hva miljøteknologien betyr for fremtidens matproduksjon. Det er heller ikke urimelig å anta at det vil bidra til en enda større oppmerksomhet rundt hva vi spiser og hvordan denne maten er produsert.

Mindre stress?

– Jeg tror også at grønne klasserom gir bedre trivsel, sier Inger Bondevik Grimm.
– Planter påvirker oss på mange ulike måter. Forskning har bl.a. vist at det å dyrke eller stelle med planter øker serotonin-nivået vårt. Kroppen vår utskiller altså et signalstoff som gjør oss mer fornøyde når vi får stelle med planter.
Det er med andre ord flere fordeler med å bygge slike klasserom.

 

 

ANNONSE