Skal inspirere til bedre matomsorg for eldre

Et nytt e-læringskurs skal inspirere til at eldre får gode måltidsopplevelser. Dette gjelder både eldre som bor hjemme, og de som bor på sykehjem. Kurset er rettet mot ansatte i helse- og omsorgstjenesten, og personer som jevnlig er i kontakt med pleietrengende eldre.

– Er det en sak som ligger hjertet mitt nært, er det at de eldre skal få god og riktig mat uansett hvor de er. Da er det viktig at vi som jobber med mat for eldre fyller på med kunnskap og blir mer bevisste på matomsorg. Dette kurset skal inspirere, dele kunnskap og forhåpentligvis bidra til å bedre matomsorgen til eldre, sier landbruks- og matminister Olaug Bollestad i en pressemelding.

Mat og måltidsglede

E-læringskurset er et grunnkurs som handler om mat og måltidsglede. Kurset skal bidra til økt kunnskap om mat, ernæring og helse, og skal samtidig ta opp temaer som lokal mat og matsvinn.
– Mange eldre spiser for lite og feil mat. Derfor er det ekstra viktig at de får sunn og velsmakende mat i en hyggelig ramme, og at de selv får være med å velge hva de skal spise, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie i pressemeldingen.

Kurset skal gi økt forståelse for sammenhengen mellom mat og helse, og målet med kurset er at man skal bli inspirert, få økt kunnskap og få lyst til å bidra til bedre matomsorg for eldre. Kurset er utviklet av LudensGruppen og Landbruks- og matdepartementet.

ANNONSE