Klimaendringer skaper utfordringer for franske vinbønder

Offisielle anslag fra franske landbruksmyndigheter spår at landets vinproduksjon vil falle drastisk. Nedgangen i årets produksjon kan bli så mye som 30 %.

Dette gjelder altså verdens nest største vinprodusent. Konsekvensene vil bli dramatiske, både for produsenter og konsumenter.

Frost i april

I april ble alle de store vinområdene rammet av frost. Både i  Bourgogne, Bordeaux og Champagne varslet flere frostnetter på rad om store utfordringer for årets produksjon. I tillegg har store deler av sentral-Europa vært rammet av uvanlig store nedbørsmengder. En konsekvens av dette er bl.a. at druer har mugnet på vinrankene, noe som gjør dem uegnet for vinproduksjon.

Omfattende skader

De betydelige klimatiske utfordringene denne sommeren har også hatt stor innvirkning på produksjonen av andre landbruksprodukter i Frankrike. Frukt- og bærdyrkere i store deler av landet har hatt mange av de samme utfordringene som druedyrkerne. Innhøstet volum er blitt betydelig redusert, og kvaliteten på mange jordbruksprodukter er også blitt forringet.
Dette vil igjen få innvirkning på prisene, noe som også vil merkes av forbrukerne.

 

ANNONSE