Rekordsalg av alkohol i årets første måneder

Statistikken viser at det ble solgt 7,2 millioner liter alkohol de tre første månedene av 2021. Dette rekordhøye tallet er hele 20,8 prosent høyere enn salget for tilsvarende periode i 2020.

Alle typer alkohol har hatt en solid vekst, men det er salget av rusbrus som har hatt den største prosentvise økningen med 40,7 % sammenlignet med første kvartal i fjor.

Ikke økning i konsumet

Til tross for den store prosentvise økningen, mener Statistisk Sentralbyrå at vi ikke drikker mer enn før. Dette forklares med at vi i denne perioden ikke har hatt tilgang på alkohol fra såkalte andre kilder som for eksempel grensehandel og taxfree-butikker. Dermed flyttes omsetningen til utsalgssteder i Norge som i denne perioden primært har vært Vinmonopolets utsalg. Det har igjen medført salgsøkningen vi ser i den tilgjengelige statistikken.

Vin øker

En indikasjon på at vi ikke har økt forbruket, er helsestatistikken. Hadde den faktiske økningen i konsumet vært 20,8 %, ville det påvirket folkehelsen og dermed helsestatistikken.

Et annet interessant tall fra omsetningsstatistikken, er forholdet mellom omsetningen av vin og brennevin. Begge kategorier hadde naturlig nok økning. Salget av brennevin økte med 15,8 % mens vinsalget fikk en økning på hele
23,9 %.

ANNONSE