Elektronisk «nese» skal vise holdbarheten på kjøtt

+
De elektroniske sensorene er 1000 ganger mer sensitive enn den menneskelige luktesansen.

På Syddansk Universitet i Danmark jobber en forskergruppe med å utvikle en elektronisk «nese» som skal kunne forutsi nøyaktig hvor lang holdbarhet kjøtt og fisk har.

Den første generasjonen av scannere er allerede utviklet, og forskningsprosjektet går derfor ut på å utvikle kunstig intelligens som kan forutsi en presis utløpsdato for kjøtt og fisk.

Vil redusere matsvinn

Sensorene er 1000 ganger mer sensitive enn menneskeneser, og kan derfor bestemme hvor friskt kjøtt er med presisjon og sikkerhet. Under fordervelsesprosessen frigir kjøtt bestemte typer luftpartikler, og sensorene fungerer ved at de måler konsentrasjonen av disse partiklene. Det kan deretter settes en nøyaktig utløpsdato på matvarene.

Forskergruppen ønsker også å utvikle en ny generasjon med mikrosensorer som er både raskere og mer presise, og som kan være integrert i maskinene som pakker kjøtt.

Dersom de lykkes, vil det redusere både matsvinn og klimagassutslipp.

ANNONSE