– Ta deg en pause fra tankene

+
- Husk at du er verdifull som du er, sier gestaltterapeut Jhoana Wage Selmer.

– Når vi opplever utfordrende situasjoner, har tankene våre en tendens til å leve sitt eget liv, og til å forsterke de problemene vi faktisk opplever. Da blir det vanskeligere å få øye på lyspunktene. Derfor er det viktig å ta pauser fra tankestrømmene.

– Når situasjonen du står i oppleves som overveldende og vanskelig, er det viktig å unne deg pauser, sier gestaltterapeut Jhoana Wage Selmer til SMAKmagasinet.
– Hvis du bare fokuserer på problemene du ser fremfor deg, kan det lett bli slik at den ene tanken tar den andre, slik at resultatet blir en negativ tankespiral. Tankene øker kroppens stressreaksjon, som igjen leder til enda flere negative tanker. Resultatet kan bli at du oppfatter situasjonen du befinner deg i, som enda verre enn den faktisk er. For å motarbeide dette, er det viktig å bruke sansene dine på helt andre ting.
– Forskning viser at den optimale opplevelsen av sansene våre, er når vi bruker flere enn to. Hvis vi for eksempel smaker, lukter og ser, så stopper vi tankestrømmen for en periode. Bruk naturen; gå eller løp deg en tur. Vi er hele mennesker og trenger å bruke hele oss, ikke bare topplokket. Det er når vi bruker sansene våre at vi kjenner at vi lever.

Vær realistisk


– Det å ta pauser fra tankestrømmene handler ikke om å fornekte virkeligheten. Er du bekymret så si at du er bekymret. Er du fortvilet så si at du er fortvilet. Gi deg selv annerkjennelse for at du også kan kjenne på slike følelser og tanker. I krisesituasjonen som samfunnet vårt står oppe i nå, kan vi fort oppleve følelser og tanker som vi gjerne skulle vært foruten. Likevel gir dette en mulighet til å bli bedre kjent med våre egne reaksjonsmønstre, slik at vi kanskje kan takle neste krisesituasjon på en bedre måte. Anerkjenn følelsene dine, men ikke la dem trekke deg ned, forklarer Jhoana.

Snakk med noen

– Når virkeligheten er vanskelig, er det ekstra viktig å snakke med noen om det som du opplever. Her er kolleger, livspartnere og venner viktige ressurser. Våg å snakke med dem om tankene, følelsene og bekymringene dine. Sannsynligvis vil de du deler med, kjenne seg igjen i mye av det du beskriver. Det gjør at du føler deg mindre alene. Det å ikke være alene om ting, kjennes godt og oppleves i seg selv som en støtte.
– Hvis det virkelig er vanskelig å bryte tankemønstrene, kan det være lurt å gå til en terapeut.

Aktiv tid

– Dødtid og uvirksomhet kan være lammende i seg selv, og skaper fort grobunn for tankestrømmene vi snakket om tidligere. Så bruk tiden på noe positivt. Har du familie, så har du nå kanskje ekstra god tid til å være med dem. For barn og unge oppleves denne tiden som særlig vanskelig. Din støtte her vil bety mye.
Bor du alene, kan du kanskje bruke tiden på å lære noe nytt. Et nytt språk som kan komme til nytte når vi får reise igjen, eller en aktivitet som kanskje kan bli til en ny hobby.

Gled noen!

– Det siste punktet jeg har lyst til å nevne handler om å glede andre. Hvis vi kan gjøre noe godt for andre – som å lage mat til noen eller å dele vår tid med noen vi vet er ensomme – vil vi også kjenne på glede selv. I en periode som dette tror jeg det er viktig å skape en motpol til alt det tunge og utfordrende. Ved å glede andre får du hyggelige tilbakemeldinger, som er viktig for din egen glede og opplevelse av egenverd. Husk at du er verdifull som du er, og at du også er verdifull for andre, avslutter gestaltterapeut Jhoana Wage Selmer.

ANNONSE