Det du trenger å vite om tang som mat

+
Anne-Lise og Bjørn Viken har laget et spennende nettsted om tang og tare.

En ny nettside gir deg det du trenger å vite om tang som mat. Tangweb er en digital lærebok med de vanligste artene og hvordan du kan bruke disse i maten.

Tang og tare er en lite utnyttet ressurs i Norge. Mer bruk av tang og tare i maten vil kunne bidra til å oppfylle FNs 14 bærekraftsmål «Bevare og bruke hav- og marine ressurser på en bærekraftig måte».

Tangweb fremstår som en digital lærebok i bruk av tang og tare i hverdagsmaten.

Tang og tare i hverdagsmaten

Ting med Tang AS har siden 2017 holdt kurs i hele Norge, og lært opp deltakerne i bruk av tang og tare i maten. Kursene består av en teoridel, sanking i fjæra, rensing, matlaging, og avsluttes med et treretters måltid med tang og tare i alle rettene. Se omtaler fra deltakerne på Facebook-siden til Ting med Tang.

Innhold og erfaringer fra kursene er nå offentliggjort gjennom Tangweb. 

Tangweb

Med lanseringen av Tangweb ønsker Ting med Tang å gi alle et verktøy for å ta tang og tare i bruk i hverdagsmaten – enten en er kokk eller lager mat på eget kjøkken. Her finnes mye nyttig informasjon om sanking, behandling samt bruk av tang og tare; og ikke minst masse gode matoppskrifter. Siden utvikles kontinuerlig.

Tanken er at du skal ta opp mobilen i fjæra, se hvilke arter som er funnet, hva som kan lages av det, og hvor mye som trengs. Det digitale tangkartet gjør det enkelt å finne hvilke av de mest vanlige artene som er funnet.

Les også: Restaurant Paleo Arctic hos Thon Hotel Lofoten har fått øynene opp for råvarene tang og tare. 

Oppskrifter og gode råd

Det ligger oppskrifter fordelt på forrett, hovedrett, tilbehør og dessert, og en legger inn hvor mange porsjoner som skal lages for å se hvor mye som trengs. 

På kursene og i Tangweb gis det svar på mye som er godt å vite før du går i gang med sanking: Som for eksempel at det ikke finnes noen giftige arter lang norskekysten, at du skal plukke det som har et feste i sjøen og ikke det som er skylt i land på stranden, at det skal være gjennomstrømning i vannet og ikke noe utslipp der du skal sanke. På kursene selges ulike produkter med tang og tare for dem som ikke ønsker å sanke selv.

Samarbeidspartnere

Ting med Tang har i utviklingen av Tangweb samarbeidet med Norges Vel, Havforskningsinstituttet og Mattilsynet. Norges Vel har bidratt til finansiering av prosjektet gjennom legatmidler knyttet til næringsutvikling innenfor naturbaserte næringer. Ting med Tang støtter seg til Havforskningsinstituttets forskning i faktaopplysningene om tang og tare, og refererer til dette i Kilder i Tangweb sitt Bibliotek.

ANNONSE