Norge er øko-jumbo

At økologisk mat og økologiske råvarer skal få en større plass i offentlige kjøkkener og kantiner har lenge vært et uttalt mål både i Norge, Sverige og Danmark. Københavns universitet har sett på måloppnåelsen, som er dyster lesning for Norge.

Det er en fersk rapport fra Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi ved Københavns universitet som sammenligner resultatene av offentlige øko-satsinger i de tre nordiske landene gjennom 2000-tallet. Resultatene spriker stort. I Sverige er nå nesten 40 prosent av matvarene som brukes i offentlig sektor økologiske. I Danmark, som ligger hestehoder bak Sverige, ligger øko-andelen i det offentlige likevel på 22 prosent. I Norge ligger vi på fattige én prosent!

Uflaks eller bevisst politikk?

– Norges innsats ser ut til å ha feilet, sier professor Carsten Daugbjerg til det danske nettstedet FødevareFokus. Det er professor Daugbjerg som står bak ovennevnte rapport. Årsaksbildet er sammensatt, men det er særlig ett element som skiller seg ut i hvordan vinneren Sverige og taperen Norge – ifølge rapporten – har kommunisert viktigheten av økologi på det offentlige kjøkkenet. Svenskene har vært tydelige på koblingen mellom økologi og generell folkehelse. Den norske strategien har vært omvendt. Her har man i stedet valgt å stille spørsmål ved hvorvidt økologiske matvarer har en helsegevinst overhodet. Andre elementer som trekkes frem som årsaker til Sveriges suksess, er tydelige målsettinger samt en stor grad av autoritetstro mellom stat og kommuner.
Professor Daugbjerg forklarer Danmarks relative suksess med en mer målrettet øko-satsing i forhold til offentlige kjøkken, samt stor tydelighet rundt koblingen mellom økologi og bærekraft. Slik har man klart å øke publikums etterspørsel etter økologiske alternativer.

Riksrevisjonen kritisk

Heller ikke den norske Riksrevisjonen er imponert over de norske tiltakene. Riksrevisjonen pekte allerede i 2016 på svakere statlig styring, mindre tydelige mål og fravær av konkrete retningslinjer som mulige årsaker til manglende norsk øko-suksess.
- Dette er en villet politikk. Økologisk Norge har i mange år etterlyst og krevet tydelige målsetninger med konkrete opptrappingsplaner for satsingen på økologisk mat i norske offentlige kjøkken og kantiner. Vi har vist til utviklingen i Sverige og Danmark og pekt på hva som skal til for å lykkes her i Norge, men har ikke blitt hørt, sier Børre Solberg daglig leder i Økologisk Norge til SMAKmagasinet.

 

ANNONSE