Ny utdanning i kjøkken- og restaurantledelse

Fagskolen Vestfold og Telemark tilbyr nå en ny utdanning innen kjøkken- og restaurantledelse, med oppstart dette året. Målet er å møte behovet økt kompetanse på mellomledernivå i restaurant- og hotellbransjen.

Det er også et mål at dette skal gi mellomledere i bransjen en høyere status.
– Samtidig vil det synliggjøre en karrierevei og en mulighet etter endt fagbrev. Det kan igjen bidra til å beholde dyktige medarbeidere i bransjen, forteller Hans Ole Dyrseth ved Fagskolen i Vestfold og Telemark til SMAKmagasinet. Utdanningen vil løfte kompetansen om blant annet økonomi, markedsføring, forretningsforståelse og ledelse.

Utviklingsmuligheter og faglig ledelse

Utdanningen gir en anledning til å formalisere allerede eksisterende kompetanse. Å gå fra å være en dyktig fagarbeider, servicemedarbeider eller kokk til å bli en leder kan være et stort hopp.
– Denne utdanningen vil hjelpe til å minske dette spranget og vil gjøre utviklingsmulighetene tilgjengelig for flere, sier Dyrseth. – I tillegg vil det kunne gjøre hele bransjen, og særlig kokk‐ og servitørfaget, mer attraktivt.

Tilbudet skal kvalifisere til lederstillinger, slik som for eksempel restaurantsjef, kjøkkensjef og hovmester. Utdanningen skal sikre bransjen kompetente ledere som kan medvirke til både godt arbeidsmiljø, bedre kvalitet og økt lønnsomhet i næringen.

Overveldende respons

– Responsen har vært overveldende, og vi har til nå 72 deltakere, forteller Dyrseth. Mange av søkerne har fagbrev som kokk eller servitør, og for de fleste er dette kombinert med lang praksistid. Flere av søkerne innehar også lederoppgaver i dag. Dette er ressurspersoner som kan være med å bidra med sine kunnskaper, ferdigheter og erfaringer.

Planleggingen er godt i gang

– Vi er nå i en planleggingsfase hvor vi har fått tak i dyktige lærekrefter med god faglig og pedagogisk kompetanse. Det jobbes må med å utarbeide gode undervisningsopplegg og framdriftsplaner, sier Dyrseth.

Praktisk informasjon

Utdanningen er offentlig finansiert, og kan tas over ett år mens man er i jobb. Utdanningen forgår på deltid og er nettbasert. I utgangspunktet vil utdanningen bestå av to tredagerssamlinger, én samling ved oppstart av studiet og én samling ved avslutning. De vil imidlertid se an situasjonen, og vil vurdere fortløpende om én eller begge samlinger må gjøres nettbasert.

Den nye utdanningen sikter seg inn på voksne fagpersoner med etablert yrkesidentitet som ønsker faglig videreutvikling ved siden av jobb. Siden utdanningen er helt ny, ligger den ikke på samordna opptak. Søkere må derfor søke gjennom Fagskolen Vestfold og Telemark sin hjemmeside.

Studiet gir tittelen «Fagarbeider», og retter seg mot personer som er, eller ønsker å bli, ledere innenfor serveringsvirksomheter.

Les mer om utdanningen på nettsiden til Fagskolen Vestfold og Telemark.

ANNONSE