Opplysningskontor styrker samarbeidet

Fra 1. januar 2021 overtok MatPrat driften av Opplysningskontoret for brød og korn (OBK). OBK opprettholdes som eget opplysningskontor med samme formål og funksjon, men aksjeselskapet som tidligere sto bak driften blir avviklet.

– Samarbeidet med MatPrat vil gi generisk markedsføring av norskprodusert brød og korn et løft, ved at vi får tilgang til matprat.no og MatPrats sosiale medier og kommunikasjonsapparat i tillegg til våre egne etablerte digitale kanaler, forteller Torunn Nordbø, fagsjef for brød og korn.

– Det vil også gi mer effektiv utnyttelse av de midlene som aktørene bak Opplysningskontoret for brød og korn bidrar med, fordi samarbeidet vil gi et sterkere fagmiljø, skape økonomiske og markedsmessige synergier og større forutsigbarhet for virksomheten.

Direktør i MatPrat, Dag Henning Reksnes er enig: – Vi er glade for at dette samarbeidet nå blir enda sterkere, og at vi sammen kan bidra til å fremme omsetningen av norskprodusert korn, brød og andre kornprodukter. MatPrat er Norges ledende kanal for inspirasjon og informasjon om mat og matproduksjon, og vi ser frem til at norskprodusert korn og bakervarer nå inngår i formidlingsvirksomheten vår.

Opplysningskontoret for egg og kjøtt, MatPrat, er finansiert av den norske egg- og kjøttproduserende bonden gjennom omsetningsavgiften. For Opplysningskontoret for brød og korn skjer finansieringen gjennom omsetningsavgiftsmidler på korn i kombinasjon med direkte tilskudd fra møller, bakere og leverandører til bakerbransjen. Generisk opplysnings- og informasjonsvirksomhet er formålet med begge kontorene, som legger Helsedirektoratets kostråd til grunn for sin kommunikasjon.

ANNONSE