4 av 10 virksomheter feiler på smittevern

+
Siden juni har Arbeidstilsynet kontrollert smittevern i omtrent 280 virksomheter innen overnatting- og serveringsbransjen.

Før jul utførte Arbeidstilsynet en rekke kontroller for å undersøke om smittevern blir ivaretatt på norske arbeidsplasser. De prioriterte de mest utsatte bransjene, slik som restaurantbransjen. Det de oppdaget var skremmende.

Arbeidstilsynet forventer at arbeidsgiverne setter de ansattes helse og trygghet først. Fire av ti virksomheter har imidlertid mangler innen smittevern. Selv om de er dyktige på smittevern mot kundene, feiler de overfor egne ansatte.

Flinkere overfor kundene

Siden juni har Arbeidstilsynet kontrollert smittevern i omtrent 280 virksomheter innen overnatting- og serveringsbransjen. Fire av ti virksomheter hadde ikke kartlagt faren for smittespredning, eller gjort noen risikovurdering av spredning av covid-19. Tre av ti virksomheter hadde heller ikke tilstrekkelig med planer eller tiltak for hvordan de kunne redusere eller eliminere risikoen for spredning.

Selv om virksomhetene er flinke overfor kundene, mangler det smittevern for de ansatte. For eksempel har de fleste virksomheter gode rutiner når det kommer til desinfeksjon av overflater som kunder ofte tar på. Mange virksomheter mangler imidlertid risikovurderinger for trange passasjer og arbeid i fellesområder, slik som bak bardisker og på kjøkkenet. En del ansatte føler seg også presset til å gå på jobb når de er syke, selv om bedriftene har som tiltak at man skal holde seg hjemme når man er syk. Dette skyldes at virksomhetene ikke har noen plan B for hvordan driften skal sikres dersom en ansatt brått blir syk.

Arbeidstilsynet gir pålegg med kortere frister enn normalt når de oppdager at virksomheter ikke gjør det de skal for å forhindre at ansatte blir utsatt for smitte. De forventer altså at virksomhetene gjør nødvendige endringer raskt. Arbeidstilsynet understreker at det skal være trygt å gå på jobb, og at arbeidsgivere har et stort ansvar overfor sine ansatte.

ANNONSE