Dempet belysning gjør at maten smaker mindre

+
Dempet belysning er romantisk, men kan gå på bekostning av maten.

Du har antageligvis hørt uttrykkene «å spise med øynene» og «magen blir mett før øynene». Det burde derfor ikke komme som noen overraskelse at øynene våre påvirker smaksoppfattelsen vår.

Ny forskning gjort ved Maastricht University School of Business and Economics i Nederland har bevist at lysstyrke påvirker smaksoppfattelsen. Jo bedre man kan se maten man spiser, jo mer intenst smaker den. Dette betyr imidlertid ikke at restauranter bør kjøre på med flombelysning i lokalene sine.

Studiens resultater

De siste årene har det vært mye forskning på ulike faktorer som påvirker restaurantopplevelsen. Blant annet har det vært undersøkt at bakgrunnsmusikken som blir spilt kan påvirke hvordan maten smaker, hvor fort man spiser og hvor lenge man blir værende på restauranten. Dette viser at vi spiser med alle sansene våre.

I den nye studien om belysning fikk deltagerne servert identiske retter på en restaurant. Den eneste forskjellen mellom de ulike gruppene var belysningen. Mens én gruppe fikk mat servert i dempet belysning, fikk den andre gruppen servert mat i god belysning. Deltagerne fikk deretter beskjed om å komme med tilbakemelding på hvor intenst maten smakte, og hvordan de oppfattet belysningen. Deltagerne visste imidlertid ikke hva studien handlet om, men trodde de skulle gi tilbakemelding på en ny rett på menyen.

Resultatene viste at selv om begge gruppene sa at belysningen skapte hyggelig stemning, ga gjestene i den sterke belysningen en tilbakemelding om at den generelle smaken på maten var mer intens enn det gjestene i den dempede belysningen gjorde. Dette viser altså at belysningen påvirker smaksoppfattelsen, og at vi faktisk spiser med øynene.

Mer enn bare belysning

Det er imidlertid ikke så enkelt som kun belysning. Maten vil ikke automatisk smake eksepsjonelt dersom en restaurant setter på flombelysning. Dessuten handler den totale restaurantopplevelsen om mer enn bare styrken på lyset.

Dempet belysning er romantisk og skaper god stemning. Selv om man kan risikere å ofre noe av smaken på maten, skaper dempet belysning en hyggelig atmosfære som gjør at gjestene slapper bedre av og har lyst til å bli værende i restauranten lenger. Dempet belysning gjør også at man får litt mer privatliv, fordi man ikke ser alt som foregår på nabobordene. Og når man spiser ute, handler det om mer enn bare maten – det handler også om stemningen, selskapet og atmosfæren. Når restauranter skal velge en belysning, handler det altså om å finne en balansegang mellom å få så god smak på maten som mulig, men også skape en god atmosfære som folk trives i.

Kilde: foodandwine.com

ANNONSE