Melk uten kuer: Lager ku-fri melk på laboratorium

Forskere ved Aarhus Universitet jobber for å dyrke frem melkeskapende storfeceller i petriskåler. Dersom de knekker koden, vil det være en matvare- og klimamessig game changer. Det er imidlertid lang vei igjen til mål.

Dansk matvareproduksjon står for omtrent 21 % av landets totale klimagassutslipp. Spesielt animalsk matvareproduksjon er krevende for ressursene i landet. Klimamålet til Danmark er å redusere klimagassutslippene med 39 % innen 2030. Dersom forskerne lykkes med dette prosjektet, vil det være en meierirevolusjon som kan verne mot matvaremangel, og samtidig lette klimaavtrykket og hjelpe på vei mot klimamålet.

Potensiell meierirevolusjon

– Det ligger et enormt potensial i å kunne produsere animalske matvarer i laboratorier, sier seniorforsker Stig Purup til Ingeniøren. – Med dette prosjektet håper vi å kunne ta de første små skrittene mot kunnskap om hvordan vi kan produsere kufri melk fremover.

Ifølge forskerne er prosjektet det første av sitt slag, og har fått navnet CleanMilk. Forskerne skal forsøke å ta ut melkekjertelceller fra juret på kuer, og deretter dyrke disse cellene i petriskåler. De vil da undersøke levetiden og kvaliteten til cellene, og cellenes evne til å produsere melk.

Prosjektet er en del av CleanPro, hvor det også jobbes mot CleanMeat – labdyrket kjøtt. Målet er i første omgang å få mer kunnskap om denne typen matproduksjon, og hvordan de kan få cellene til å vokse i petriskåler samtidig som de beholder egenskapene sine. Forskerne er likevel overbevist om at de ved prosjektet slutt skal ha klart å lage kufri melk.

Prosjektet startet opp 1. januar 2020, og skal etter planen fullføres sommeren 2022.

ANNONSE