Alkoholservering til elever under 18 år

+
I læreplanen for Vg2 kokk- og servitørfagene står det at elevene skal kunne «presentere, anbefale og servere mat, alkoholfrie og alkoholholdige drikkevarer». Gjennomføringen av denne undervisningen er imidlertid varierende.

I en bacheloroppgave fra OsloMet, publisert i antologien «Forskende yrkesfaglærerstudenter er tilbake» fra august 2020, kommer det frem at minst én videregående skole på Østlandet tillater alkoholsmaking på skolens område – selv om elevene er under 18 år.

Bacheloroppgaven er skrevet av yrkesfaglærerstudenten Hans-Oscar S. Fossum.
– Når man skal jobbe i serveringsbransjen er kunnskapen om alkoholholdig drikke en like stor del av jobben som kunnskapen om mat, forteller Fossum til SMAKmagasinet. – For Vg2 kokk- og servitørfagene er derfor smaking av alkoholholdig drikke like viktig som læren om råvarer til matlaging.

I læreplanen for Vg2 kokk- og servitørfagene står det at elevene skal kunne «presentere, anbefale og servere mat, alkoholfrie og alkoholholdige drikkevarer». Gjennomføringen av denne undervisningen er imidlertid varierende.

Skoleledelsen er skeptisk

Bacheloroppgaven er basert på intervjuer med tre lærere som underviser i Vg2 kokk- og servitørfag på ulike skoler på Østlandet. Resultatene viser at undervisningen hovedsakelig foregår teoretisk i klasserommet, men at det i forbindelse med undervisningen også blir arrangert ulike alkoholsmakinger utenfor skolens område.

De tre informantene opplever at skoleledelsen er skeptisk til arrangering av alkoholsmaking. I fylkets skolereglement står det at rusmidler, herunder alkohol, ikke er tillatt i skoletid. Skolene har i tillegg en policy om nulltoleranse for rusmidler, og ettersom elevene er under 18 år, viser ledelsen også til alkoholloven.

Vil tillate alkoholsmaking på skolens område

Skoleledelsen ser likevel nytteverdien av å gjennomføre alkoholsmaking for elevene, og det virker som at det blir en mer positiv holdning til slike smakinger. Én av skolene vil fra høsten 2020 tillate vinsmaking på skolens område. Dette vil da skje med tillatelse fra foresatte.

To av lærerne har gjennomført smakinger med elever tidligere. De forteller at de ikke har hatt noen problemer med gjennomføringen, og at elevene respekterer reglene og rammene som er satt for smakingen. Enkelte elever valgte også å stå over smakingen, og benyttet heller anledningen til å lukte på alkoholen.

Brudd på alkoholloven – eller ikke?

Fossum skriver at alkoholloven sier at salg, skjenking og utlevering av alkoholholdige drikker i gruppe 3, brennevin, ikke skal skje til personer under 20 år, og alkoholholdige drikker i gruppe 2 ikke skal skje til personer under 18 år.
– Med salg menes salg over disk, med skjenking menes servering mot betaling og med utlevering menes hjemkjøring og salg over nett. Loven sier ingenting om smaking av alkoholholdige drikker, mener Fossum.

Ettersom skolelederne har fokus på å bevare skolens omdømme, er det likevel en generell motstand mot å organisere alkoholsmaking på skolens område. De er imidlertid mer fleksible dersom alkoholsmakingen foregår utenfor skolens område.

Ønsker alkoholsmaking i skolen

– Når man jobber som servitør, er kunnskapen om alkohol en vesentlig del av jobben, skriver Fossum i oppgaven. – Hvis skolen har som mål å sende elever ut i læra med best mulig forutsetninger for å lykkes, bør man også gi elevene muligheten til å høste mest mulig kunnskap innenfor sitt fagområde.

Også de tre lærerne mener at alkoholsmaking bør være en del av undervisningen for Vg2 kokk- og servitørfag. I læreplanen står det at elevene må kunne «kvalitetsvurdere, oppbevare og behandle råvarer og bearbeidede produkter på faglig, etisk og ressursmessig forsvarlig måte». For at de skal kunne kvalitetsvurdere alkoholholdige drikker, behøves teoretisk forståelse og kunnskap i tillegg til en sensorisk bedømmelse.

Fossum mener at skolene bør legge til rette for en slik undervisningsaktivitet.
– Men skolen må ha klare linjer på at det er en profesjonell smaking, forteller han. – Jeg tror også at det er viktig at den enkelte faglærer tilpasser smakingen etter hvilke elever man har, og hvilken interesse elevene eventuelt viser for temaet. Det er ikke gitt at man må gjennomføre smakinger, men man bør ha muligheten til å gjøre det dersom det kan være til nytte for elevene.

Til syvende og sist er det likevel skolens regelverk og policy som setter føringene for hvordan undervisningen om alkoholholdig drikke kan gjennomføres.
– Det første som må skje, er at skoleeier godkjenner at en slik aktivitet kan skje på skolens område, sier Fossum.

ANNONSE