Økologisk Norge nominert til Nordisk råds miljøpris 2020

+
Nordisk Råd nominerte Økologisk Norge på grunn av deres arbeid med å synliggjøre og styrke det biologiske mangfoldet i hele kretsløpet på norske gårder.

Økologisk Norge er nominert for sitt arbeid med å styrke biologisk mangfold. De er nominert sammen med sine søsterorganisasjoner i Sverige, Danmark og Finland. De konkurrerer mot seks andre om å vinne miljøprisen, inkludert den norske biologiprofessoren Dag O. Hessen. Prisen utdeles i dag.

– Økologisk landbruk både beskytter og styrker det biologiske mangfoldet, sier daglig leder i Økologisk Norge, Børre Solberg, i en pressemelding. – Denne nominasjonen er en anerkjennelse og en viktig drahjelp i vårt arbeid med å verne om biodiversitet i Norden.

Styrking av biologisk mangfold

Nordisk Råd nominerte Økologisk Norge på grunn av deres arbeid med å synliggjøre og styrke det biologiske mangfoldet i hele kretsløpet på norske gårder. De påpeker blant annet kampanjen «Spør og spis» som Økologisk Norge gjennomførte høsten 2019 og Landbrukets Økologikongress 2020.

«Spør og spis»-kampanjen gikk ut på at organisasjonen oppfordret medlemmer og støttespillere til å spørre etter økologiske varer i butikken, og da spesielt norskproduserte varer. Tanken bak kampanjen var at siden Stortinget har besluttet at produksjon skal være styrt av etterspørsel, vil dette være et helt konkret og enkelt tiltak som kan bidra til mer økologisk mat.

Landbrukets Økologikongress var en nasjonal økokongress arrangert av fem organisasjoner, inkludert Økologisk Norge. Målgruppen for kongressen var økoprodusenter, men den rettet seg også inn mot andre produsenter som ønsket å øke kompetansen og nettverket sitt innenfor økologisk produksjon. Kongressen var også aktuell for forskere, studenter, rådgivere og andre innenfor fagområdet.
– Landbrukets Økologikongress i år var viktig for å synliggjøre den avgjørende rollen biologisk mangfold i jord har, forteller Solberg. – Denne kunnskapen er helt avgjørende for å løse miljø- og klimaproblemene vi står overfor.

Bærekraftig matproduksjon

«De nordiske, økologiske organisasjonene jobber aktivt med det overordnede målet å skape en langsiktig og bærekraftig matproduksjon i Norden. Sentralt i dette arbeidet står vern og styrking av biologisk mangfold i jordbrukslandskap», skriver Nordisk Råd om nominasjonen.

Solberg mener at det er svært gledelig at alle de nordiske øko-organisasjonene løftes frem.
– Nominasjonen vil både inspirere til videre arbeid og kan bidra til et tettere samarbeid og idéutveksling mellom de nordiske organisasjonene. Dette kan åpne for nye muligheter for å intensivere og styrke vårt arbeid med biologisk mangfold.

Vinner offentliggjort 27. oktober


Biologiprofessor Dag O. Hessen forsker på koblinger mellom klima og miljøprosesser, og er kjent for sine gode formidlingsevner. Han er ofte gjest i ulike medier, og er blant annet en mye brukt paneldeltaker i NRK sitt populærvitenskapelige program Abels Tårn.

Nordisk råds miljøpris har som mål å styrke bevisstheten om miljøarbeidet i Norden, og temaet for i år er biodiversitet. I fjor ble prisen tildelt Greta Thunberg, men hun nektet å ta den imot. Årets vinner blir offentliggjort 27. oktober.

ANNONSE