Ny kompensasjonsordning for reiselivsbedrifter

+
Den nye kompensasjonsordningen sikrer at staten skal dekke en del av bedriftenes faste, uunngåelige utgifter. Det vil bety mye for mange reiselivsbedrifter som opplever en betydelig nedgang i trafikken. Illustrasjonsbilde.

Som et nytt koronatiltak oppretter regjeringen nå en kompensasjonsordning for reiselivsbedrifter som har hatt et stort omsetningsfall siden mars. Ordningen er på én milliard kroner.

Kompensasjonsordningen gjelder fra september til og med desember 2020, og innebærer at staten skal dekke en del av bedriftenes faste, uunngåelige utgifter. Administrerende direktør i NHO Reiseliv, Kristin Krohn Devold, roser regjeringen for at de har lyttet til kravene deres.

I dialog med regjeringen

NHO Reiseliv skal nå i dialog med regjeringen om utformingen av ordningen. Krohn Devold sier at kompensasjon av faste utgifter er det viktigste blant de nye tiltakene, og at det er dette som må til for å redde reiselivsbedriftene og arbeidsplassene.
– Så lenge pandemien varer og myndighetene har stengt deler av samfunnet, må næringen ha hjelp til å overleve, sier Krohn Devold. – Heldigvis har regjeringen lyttet til reiselivet i at det viktigste nå er få dekket faste kostnader, for å holde bedriftene og arbeidsplassene i live frem mot neste sommer.

Midler til omstilling

Regjeringen foreslår videre å utvide tilskuddsordningen for omstilling i reiselivsbransjen med 250 millioner kroner.
– Signalene fra regjeringen er at de forstår at krisen vil bli langvarig for reiselivet, og jeg er glad for at næringen får flere omstillingsmidler, sier Krohn Devold. – Reiselivet er allerede flinke til å endre produktene og ta andre omstillingsgrep.

Andre tilskudd

Regjeringen foreslår også følgende tilskudd:
• En egen tilskuddsordning på 200 millioner kroner som skal kompensere for bedrifter som er spesielt hardt rammet. Dette gjelder for bedrifter i kommuner hvor det har vært nødvendig med ekstra smitteverntiltak på grunn av store, lokale smitteutbrudd
• Investeringstilskudd på 80 millioner kroner, i regi av Innovasjon Norge. Dette tilskuddet skal bidra til nødvendig omstilling og utvikling av reiselivsnæringen i distriktene
• 40 millioner kroner som skal tildeles Sivas næringshage- og inkubasjonsprogram. Dette skal hjelpe utsatte bedrifter over hele landet med å skape flere arbeidsplasser og komme i gang igjen

Ordningen ble først omtalt på NHOReiseliv.no.

ANNONSE