Unge er minst opptatt av matkasting

Personer i aldersgruppen 18 til 25 år er ikke like opptatt av matkasting som resten av befolkningen, ifølge en undersøkelse. Samtidig kan de skilte med positive holdningsendringer den siste tiden.

Undersøkelsen er gjennomført av Norstat på vegne av Too Good To Go blant 1061 respondenter på landsbasis. Blant annet ser den nærmere på om koronakrisen har påvirket nordmenns matvaner og holdninger til mat-

Mer likegyldige enn de eldre

«I hvilken grad har du et bevisst forhold til det å kaste mat?», var spørsmålet som ble stilt. Mens 40 prosent av befolkningen som helhet svarer «i stor grad», gjelder dette 25 prosent av personer i aldersgruppen 18 til 25 år. Det er også en større andel av unge som stiller seg nøytrale til spørsmålet enn de øvrige respondentene.
– Det er jo litt bekymringsfullt at de unge skiller seg ut i negativ forstand. De representerer fremtiden, og vi er avhengig av å få dem med oss hvis vi skal klare å få bukt med matsvinnet. Men som ung er det kanskje en del verdier som ikke har satt seg ordentlig ennå, sier Lene Kallum, kommunikasjonsrådgiver i Too Good To Go.

Ikke så vant til å bruke penger på mat

– Man skulle kanskje trodd at unge var mer bevisste på matkasting enn det som kommer frem her, sier Mette Havre, leder i Spis opp maten.
– De har blant annet dårligere økonomi enn eldre aldersgrupper, og vi vet at det er mye penger å spare på å bruke opp rester og ha et mer oppmerksomt handlemønster. Samtidig har de bodd hos foresatte mesteparten av livet og ikke vært så vant til å bruke penger på mat, sier hun.

Positive holdningsendringer

Funnene viser imidlertid at de unge kaster mindre mat enn før koronakrisen, noe som er tilfelle for rundt 1 av 5. Det er på nivå med landssnittet.
Og det er flere lyspunkter, skal vi tro funnene. Nordmenn verdsetter mat høyere enn før og har fått økt respekt for dem som jobber med å skaffe oss mat – og det er litt flere unge som har opplevd positive holdningsendringer sammenlignet med resten av respondentene.

 

ANNONSE