– Det er mye godt som skjer

+
- Mental helse hos barn og unge er et kjerneområde for virksomheten vår, sier Inger Elise Iversen, daglig leder for Kavlifondet.

Hvert år deler Kavlifondet ut millioner av kroner til gode formål i inn- og utland. Målet med stiftelsens aktivitet er å skape positive ringvirkninger hos enkeltindivider så vel som i storsamfunn.

Hver gang du kjøper Kavli-kaviar eller Q-melk, gjør du ikke bare en god handel, men også en god handling. Konsernet bak Kavli- og Q-produktene eies nemlig av Kavlifondet, som i over 50 år har støttet forskning, kultur og humanitært arbeid.

Overskudd til gode formål

– Det er overskuddet fra Kavli og Q-meieriene som i sin helhet går til Kavlifondet, som igjen bruker midlene på samfunnsnyttige prosjekter, sier Inger Elise Iversen, Kavlifondets daglige leder, til SMAKmagasinet.
– 70 prosent av midlene brukes i Norge, Sverige, Finland og Storbritannia; landene der Kavli har produksjon. De resterende 30 prosentene brukes til utdanningsprosjekter i land som Etiopia, Nepal, Kenya og Sør-Afrika.

58 år med støtte

Det var i 1962 at «O. Kavli og Knut Kavlis Allmennyttige fond» – eller Kavlifondet – ble etablert av Knut Kavli, for å virkeliggjøre faren Olav Kavlis ønske om å gi noe tilbake til samfunnet etter mange år med industriell vekst. Olav Kavli var den unge gründeren fra Molde som skapte industrihistorie med smøreost; den første i sitt slag med god holdbarhet. Produktet ble lansert så tidlig som i 1924, under navnet Primula. Smøreosten ble en suksess, og etter bare 16 år hadde Kavli virksomhet i både Norge, Sverige og Danmark, samt i selveste Storbritannia. Siden den gang har Kavli vært en solid merkevare med stor tillit i privatmarkedet så vel som i serveringsbransjen.

Fokus på barn og unges psykiske helse

60 prosent av de årlige tildelingene fra Kavlifondet går til humanitære prosjekter. 30 prosent går til forskningsprosjekter, mens 10 prosent går til ulike kulturprosjekt.
– Mental helse hos barn og unge er et kjerneområde for virksomheten vår, fortsetter Inger Elise Iversen.
– Derfor støtter vi opp under forskningsprosjekter som vi ser gir praktiske og synlige resultater. 20 millioner kroner tildeles årlig til forskning på dette området i de ulike «Kavli-landene». Neste tildeling finner sted i oktober.
– Et annet konkret prosjekt innenfor samme kjerneområde er «Guttas Campus», som handler om å forebygge utenforskap og frafall i skolen. Dette er et tilbud til gutter på 9. klassetrinn som trenger støtte til faglig-, sosial-, og personlig utvikling. Her tas gutta med på en 14-dagers lang og intens «læringscamp», som handler om forutsigbarhet, trygg grensesetting og omsorg. Deretter får hver deltager tildelt hver sin mentor, som skal følge hver og en i halvannet år fremover. Dette gir en trygg og god overgang til livet på videregående skole.

Matsvinn og tech

– Vi jobber også med et egenutviklet konsept som heter «Tech, håp & kjærlighet», og som handler om teknologisk nytenking. Her støtter vi arbeidet med å ta i bruk ny teknologi for å effektivisere samfunnsnyttige tiltak.
– Dessuten er vi, som eier av store aktører innen næringsmiddelindustrien, engasjerte i kampen mot matsvinn. Allerede i 2012 deltok vi med støtte til etablering av landets første matsentral, nemlig Matsentralen i Oslo. I dag sørger denne, sammen med matsentraler i flere andre byer, for at ideelle organisasjoner får nyte godt av overskuddsmat fra matbransjen.
– Hittil i år har vi delt ut 52,8 millioner kroner til allmennyttige formål, og vi kommer til å runde 100 millioner kroner ved årsskiftet, avslutter Inger Elise Iversen.

ANNONSE