GreenBox for behandling av matavfall

GreenBox er et nytt miljøprodukt fra Varmesenteret ENØK & Agrenco. Maskinen behandler matavfall og organisk avfall ved å tørke ut og komprimere restene. Resultatet er at volumet og vekten til avfallet blir redusert med inntil 90 %.

Hvordan fungerer GreenBox?

Komprimeringsprosessen til GreenBox foregår ved 82oC, og varer i 3 til 23 timer. Tiden maskinen bruker avhenger av størrelsen på maskinen, og hvilken type matavfall som er i søpla. Når prosessen er ferdig, vil volumet og vekten til avfallet ha blitt redusert med inntil 90 %. Lukt og fuktighet reduseres med inntil 95 %, forteller Jørn Tore Gulbrandsen i Varmesenteret ENØK.

Hvorfor GreenBox?

Tørket avfall kan langtidslagres, noe som fører til lavere kostnader til transport. Restene kan hentes mellom 1 og 4 ganger i året. Sammen med maskinen leveres en beholder på hjul, som er på 400 liter. I denne kan man oppbevare avfallet mellom hver henting.
Det er flere positive miljøaspekter ved bruk av GreenBox. Matavfallet i serveringsbransjen er enormt, men med GreenBox vil volumet – og vekten – på avfallet bli redusert med inntil 90 %. Dette betyr at man kan spare 9 av 10 lastebiler som kommer og henter avfallet.

Ettersom GreenBox også fjerner lukt og fuktighet fra avfallet, vil bruk av maskinen kunne minske risikoen for skadedyr og fruktfluer.
Det kan også være god økonomi i å bruke GreenBox. Ettersom avfallet kun trenger henting mellom 1 og 4 ganger i året, vil en serveringsbedrift kunne spare mye penger på henting av avfallet.

Ikke bare for serveringsbransjen

GreenBox-maskinene kommer i ulik størrelse. For hoteller og restauranter vil det kunne være aktuelt med den største størrelsen til GreenBox. Denne har en kapasitet på 1300 kg matavfall.
Men GreenBox passer ikke bare for storkjøkken – ENØK leverer også maskiner som passer på kjøkkenbenken i private hjem. Da kan matavfallet benyttes som gjødsel i grønnsakshagen, noe som betyr mer gjenbruk og mindre avfall.

ANNONSE