KIT-akademiet: E-læring en stadig viktigere del av tilbudet

- Vår ambisjon om å etablere et foretrukket nettsted for digital kompetanseheving for serveringsbransjen, er blitt ytterligere forsterket etter omveltningene serveringsnæringen har opplevd etter 12. mars, sier Tore Trangmyr, markedssjef for verdiøkende tjenester i ASKO Servering og ansvarlig for KIT-akademiet.

- Mange har tatt i bruk ulike nettbaserte kommunikasjonsløsninger de siste månedene, noe som både er praktisk og tidsbesparende. Derfor er det viktig for oss å utvide tilbudet av digitale kurs. Det inkluderer også streamede kurs.

God respons

- Vi var tidlig ute med et e-læringskurs om takeaway som vi produserte i samarbeid med Jan-Erik Hauge fra Kokkelandslaget. Dette ligger fortsatt ute som et gratiskurs på vår nettside kitakademiet.no
Responsen på kurset har vært god, og etter dette ble lansert har vi også lagt ut en rekke andre kurs – noen av disse på flere språk.

Bredde

- Av kursene som nå ligger ute, finner du bl.a. servitørkurs, hygienekurs og bartenderkurs. Mange kan også ha god nytte av å ta kurset; «Ansvarlig vertskapskurs». Ansvarlig vertskap e-læring vil gi deg kunnskap om regelverk og situasjonshåndtering som kan være nyttig for deg/dine ansatte. Det gir bl.a. en god innføring i de reglene som gjelder for alkoholservering, forteller Tore Trangmyr.

Tilbudet utvides

- Vi er i øyeblikket i gang med å utvikle flere nye kurs. Vi skal bl.a. streame et vegetarkurs med Richard Nystad i oktober, og vi har allerede startet teorikurset for kokkefagbrevet i streamet versjon. Jeg er overbevist om at dette vil være en god, praktisk og effektiv løsning som gir tett og god dialog mellom kursholder og elever. Antallet deltakere er tilpasset slik at det gir rom for oppfølgingsspørsmål og kommentarer.
Mange av deltakerne sparer svært mye tid på dette opplegget, noe som også gjør det enklere å kombinere jobb og studier, fremhever Trangmyr.
- Forøvrig starter vi med et nytt teorikurs for kokkefagbrevet 18. januar.

Fortsatt fysiske kurs

- KIT-akademiet vil fortsatt tilby fysiske kurs og andre aktiviteter når dette er mulig i forhold til de regler som til enhver tid gjelder for smittevern. I en periode fremover vil det naturlig nok være en del begrensninger i forhold til dette, men etter hvert kommer vi tilbake til mer normale forhold. Da vil tilbudet vårt av fysiske kurs – både på KIT-akademiet og andre steder i landet – bli utvidet. Samtidig er det klart at tilbudet vårt av digitale kurs vil bestå. Vi skal være en tidsaktuell og relevant arena for påfyll av kunnskap og inspirasjon. Derfor er det riktig å satse på utviklingen av et godt e-læringstilbud, sier Tore Trangmyr.

Du finner mer informasjon på www.kitakademiet.no

ANNONSE