Ny forskning viser at 60 % av fiskeartene i havet kan bli utryddet

Tropiske fisker svømmer ved et korallrev
+
Konsekvensene vil først merkes i landene rundt ekvator, ettersom varmt vann har lavere oksygennivå enn kaldt vann.

I begynnelsen av juli 2020 publiserte en tysk forskergruppe en artikkel i tidsskriftet Science om hvilken påvirkning klimaendringene har på fiskebestanden i havet. Funnene var mildt sagt skremmende.

Forskergruppen undersøkte hvordan ulike fiskearter tåler temperaturendringene som pågår, og når klimaendringene kommer til å gjøre det vanskelig for artene å overleve. Resultatet er sjokkerende: Dersom utslippet av klimagasser fortsetter som i dag, vil 60 % av verdens fiskearter kunne være utryddet innen år 2100.

Undersøkelsen er basert på de artene som er viktigst kommersielt. Ett av funnene i undersøkelsen er at voksen fisk tåler større temperaturendringer, mens fisken er mest sårbar som fiskeembryoer og som gytende fisk.

Store konsekvenser dersom klimaendringene fortsetter

Fisk og sjømat utgjør en viktig del av proteininntaket hos verdens befolkning, og er også økonomisk viktig. I tillegg vil fiskemangel og temperaturøkninger påvirke resten av økosystemet i havet. Konsekvensene vil først merkes i landene rundt ekvator, ettersom varmt vann har lavere oksygennivå enn kaldt vann.

Høyere havtemperatur gir kortvarig glede

Også Havforskningsinstituttet har gjort en undersøkelse om hvordan havtemperaturer påvirker fiskebestanden. Forskningsdirektør Geir Huse sier til NRK at en del arter i Norskehavet, slik som torsk, makrell, rødspette og sild, har respondert positivt på den varmere temperaturen. Han sier at dette imidlertid er en kortvarig glede, og at bestandene vil få problemer i det lengre løp. Han tviler også på at fiskeoppdrett kan erstatte den naturlige produksjonen av mat i havet.

Estimatene varierer – men er de for konservative?

At 60 % av verdens fiskearter blir utryddet er forskergruppens verst tenkelige scenario, og inntreffer kun dersom den globale temperaturen stiger med 4–5 grader. I forskergruppens mest skånsomme scenario vil «bare» 10 % av artene slite. Forskerne mener imidlertid at deres estimater er for konservative, ettersom de kun har tatt høyde for temperaturendringer i havet. Også andre klimaeffekter kan påvirke fiskebestanden, slik som hetebølger, oksygentap og forsuring av havet. 

Kilder: NRK.no, forskning.no

ANNONSE