The American Diner: Med restaurantvognen som forbilde

+
Det var naturlig å gløtte til jernbanen da man skulle utvikle den nye generasjonen steder for å spise smakfull mat i en fei.

Sølvblankt ytre, sittebås og buet tak. Også mange nordmenn har et nostalgisk forhold til den amerikanske «dineren», selv uten å ha opplevd ekte vare. Men hvordan fikk den sin ikoniske form?

Drøye 20 minutters gange nord for Harvard-universitetet utenfor Boston ligger Rosebud American Kitchen & Bar, en av mange klassiske «Diner Cars» som fortsatt opererer i Sambandsstatene. Dinerens ikoniske estetikk har også slått an på vår side av Atlanteren, noe The Nighthawk Diner i Oslo og Støtvig Hotels Bowl’n Dine bærer vitne om – interiørt om ikke eksteriørt. Syftelands Er-An Veikro er et annet eksempel. Men hvor kommer egentlig designet fra? 

1920-tallets USA

For å finne svaret på det må vi tilbake til 1920-tallets USA. Henry Ford hadde allerede bygget sin samlebånds-Model T i 12 år, og bidratt til å øke bilens popularitet i statene. Men bilen ble ikke amerikanernes selvsagte transportmiddel før på 50-tallet, med president og krigshelt Dwight D. Eisenhowers bygging av «The Interstate Highway System». 

Street-food-vogner

Så tilbake til 1920: Små, mobile street-food-vogner – trukket på plass av hester – hadde helt siden starten av århundret sørget for å mette arbeidsomme mennesker som verken rakk middag eller kvelds i eget hjem. Behovet presset imidlertid på for mer plass og høyere standard.

Restaurant for tog

På 20-tallet var toget fremdeles den foretrukne reisemåten i USA, og togets restaurantvogn ble sett på som det ypperste av moderne og stilfull matservering. Derfor var det naturlig å gløtte til jernbanen da man skulle utvikle den nye generasjonen steder for å spise smakfull mat i en fei.

Lokomotivet Pioneer Zephyr

Dinerens typiske, metallglinsende strømlinjeform fulgte først tiåret etter, inspirert av det da banebrytende lokomotivet Pioneer Zephyr fra 1934. Det var da New York-designer og oppfinner Roland Stickey utviklet sin Sterling Streamliner diner, som etter sigende lignet så mye på et tog at kun skinnene manglet. Mange Streamliner-dinerne ble da også fraktet med tog til bestemmelsesstedet, ferdigbygde som de var fra fabrikk. Først på 40-tallet ble det vanlig å bygge dineren ferdig på plass. 

ANNONSE