Smarte løsninger sikrer effektiv drift hos Mirabel

På vei inn til Mirabel midt i Lillestrøm sentrum passerer vi uteserveringen, hvor fornøyde gjester koser seg med mat og drikke denne fine dagen. Inne i restauranten er det også fornøyde gjester å se. Utelivet ser med andre ord ut til å være på vei mot det normale. - Vi er selvfølgelig veldig glade for at samfunnet gradvis er i ferd med å åpnes. Likevel er det fortsatt mange utfordringer for serveringsnæringen, sier Omar El-Khatib.

Smittevernreglene krever store investeringer og begrenser kapasitetsutnyttelsen. Det å sette opp skillevegger i et så stort lokale som vi har, er kostbart. Om det er noe vi er pålagt å ha i lang tid, er det en ting. Men om vi får nye regler som gjør at de kan fjernes til høsten, har vi og andre i bransjen brukt mye på en investering som gir lite igjen.

Se muligheter

- Det gjelder å se muligheter – uansett hvordan saker kan fortone seg. Vi vurderer hva vi kan gjøre, og hva vi kan gjøre annerledes for å utvikle oss på en positiv måte. Det er alltid mulig å bli bedre, sier Omar.

- Det er kanskje ikke så lett å være optimistisk når noe så spesielt som denne pandemien rammer, men noe er det alltid! Vi startet med takeaway, og fikk god respons på det. Jeg ønsker primært ikke å satse på takeaway, fordi jeg vil ha gjestene i restauranten. Det er også en utfordring knyttet til kvaliteten på maten. Du mister kontrollen med det endelige resultatet, og det er jeg ikke helt komfortabel med. Når du serverer maten i restauranten, har du full kontroll, og gjesten får jo også en helt annen opplevelse. Er gjestene i restauranten, har du også en helt annen mulighet til å drive mersalg, fremhever Omar.

- Men en av de fine tingene med takeaway er jo at det gir en mulighet til å markedsføre oss for nye kunder. Det håper vi skal føre til at flere kommer innom nå når vi har åpnet.

Norske råvarer og produkter

- Koronakrisen har også fått oss til å tenke litt annerledes når det gjelder råvarer og produkter vi kjøper inn. Jeg tror ikke vi kan tenke at hver og en kan klare seg selv. Vi er avhengige av hverandre! Kan vi kjøpe et produkt levert av en norsk produsent eller et norsk selskap, så er det et bidrag til at de får større muligheter for å klare seg. Klarer de seg, får de igjen en mulighet til å kjøpe varer og tjenester fra andre norske selskaper – som for eksempel serveringsbedrifter. Derfor har vi en klar policy på dette. Vi kjøper både klær, uniformer og de råvarene vi kan fra norske selskaper – ikke fordi det er billigst, men fordi det sikrer en verdiskapning i Norge.

Tenke helhetlig

– Det å se på pris alene er ikke alltid det mest fornuftige – i alle fall ikke i disse tider. Så viser det seg også at mange norske råvarer og produkter er svært gode på kvalitet. Ta for eksempel kaffe. Det dyrkes ikke kaffe i Norge, men Norge har lang tradisjon for å brenne og foredle kaffe. Både kvalitets- og prismessig kan kaffe fra norske produsenter så absolutt konkurrere med kaffe foredlet i utlandet. Fordelen ved å velge de norske alternativene er at man helhetlig sett bidrar til omsetning og kapital som etter hvert får fart på den norske økonomien, mener Omar.

- Vi har også vurdert god norsk spekeskinke som et alternativ til parmaskinke. Det fungerer bra.

Stadige utvidelser

Mirabel åpnet i 2013, og har vokst jevnt og sikkert år for år. Opprinnelig hadde restauranten rundt 115 sitteplasser. Siden har det vært diverse utvidelser, og med dagens uteservering og lokalene i 2. etasje er kapasiteten nå 450 stoler. I tillegg planlegger stedet å åpne en egen møte-/konferanseavdeling i 3. etasje.

- Jeg tror dette blir en kjempespennende utvidelse som vil bety mye for oss. Men på grunn av den spesielle situasjonen som er nå, så ligger dette foreløpig på vent. Så får tiden vise når vi skal åpne denne delen av virksomheten.

Effektiv drift med tekniske løsninger

- Du er positiv til å investere i driften, også i mer «turbulente» tider?

- Jeg er opptatt av effektiv drift og vi har investert mye i gode tekniske løsninger. Det er utrolig mye man kan gjøre for å gjøre hverdagen enklere for alle som jobber på et serveringssted. Ofte kan det være små detaljer som man ikke tenker så mye på, men som i sum kan utgjøre mye i form av unødvendig tidsbruk.

- Jeg kan nevne noen eksempler: Uteserveringen låser vi opp og hever taket på, slik at vi slipper å frakte flasker og glass frem og tilbake hver gang vi skal åpne eller lukke. Jeg slukker alle lys i restauranten med en app, og jeg bruker også en app til å låse opp eller igjen. Fordelen med det er jo at nøkler har en tendens til å forsvinne ... Nå slipper vi å bruke tid på å lete! Servitørene bruker også Ipad på bestillingene. Det effektiviserer og gjør det mulig å servere gjestene raskt. Men vi har ikke gått så langt at vi ikke har den personlige kontakten med gjestene. Den er viktig! Du må «se» gjestene dine, og de fleste ønsker å få tips og råd av servitørene. Akkurat det kan ikke effektiviseres, smiler Omar.

Optimistisk før sommersesongen

- Hvilke tanker gjør du deg rundt sommersesongen?

- Vi får nok en del utfordringer med tanke på at de tradisjonelle sommeravslutningene som vi vanligvis pleier å ha mange av, ikke blir de samme som før. Mange er fortsatt skeptiske til å møtes flere sammen, og flere har bestemte krav til avstand mellom gjestene. I tillegg har vi de fysiske begrensningene som er gitt gjennom smittevernreglene vi må overholde. Men vi er optimistiske. Vi har mange faste gjester som er glade for at vi har åpnet igjen. Det setter vi pris på, sier Omar El-Khatib.

ANNONSE