Gir 10,5 millioner kroner for å få barn og unge til å spise mer fisk

Vi spiser stadig mindre fisk og sjømat. Trenden er særlig tydelig blant barn og unge. Regjeringen ønsker å snu denne utviklingen.

Fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen gir 10,5 millioner kroner til kostholdsprogrammet Fiskesprell, som skal gi barn og unge smaken på mer fisk og sjømat.

Kurs og undervisningsmateriell

Fiskesprell gir barn og unge gode sjømatopplevelser gjennom å kurse ansatte i barnehager og skoler i tilberedning av sjømat. I tillegg tilbys undervisningsmateriell og støtte til innkjøp av råvarer. Tilbudet er gratis for å kunne bidra til å utjevne sosiale forskjeller.

– Fisk er raskt å lage, lett å like og enkelt å variere. Det kan spises både hjemme og på tur, i tillegg er det sunt for både kropp og hode. Barn og unge bør spise mer fisk, men de må lære hvordan, sier fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen.

Fiskesprell skal nå enda flere

Fiskeri- og sjømatministeren styrker Fiskesprell-programmet med 6,5 millioner kroner. Det kommer på toppen av de 4 millioner kronene som allerede var satt av over Nærings- og fiskeridepartementets budsjett.

– Dette gjør vi fordi vi mener Fiskesprell er et viktig tiltak for å øke sjømatkonsumet i befolkningen, i tråd med helsemyndighetenes anbefalinger og klimapolitiske mål. Pengene skal bidra til at Fiskesprell skal kunne nå enda flere, for eksempel foreldre som jo har hovedansvar for barnas kosthold. Fiskesprellporteføljen skal også utvides slik at klima og bærekraft integreres i det faglige sammen med ernæring, sier Ingebrigtsen.

Gode kostholdsvaner etableres tidlig

Helsedirektoratet sier vi bør spise fisk til middag to til tre ganger i uka og også bruke fisk som pålegg. Spiser vi i tråd med helsemyndighetenes kostråd får vi bedre helse. De samme kostrådene er også identifisert som viktig for å redusere klimabelastningen.

– Et kosthold med mer plantebasert mat og fisk er faktisk et vinn-vinn-vinn-kosthold. Det gir helsegevinster og både kortsiktige og langsiktige klimagevinster. Gode kostholdsvaner etableres tidlig i livet. Å sørge for gode vaner hos barn og unge er en viktig investering, sier fiskeri- og sjømatministeren.

Les også: Skal få barn til å bli glad i fisk

Fakta om Fiskesprell

Programmet er et samarbeid mellom Nærings- og fiskeridepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) og Norges sjømatråd. Havforskningsinstituttet og Helsedirektoratet gir ernæringsfaglig støtte og Fiskesalgslagene gir råvarestøtte til innkjøp av fisk.

Pengene går til kurs for ansatte i barnehage, skole, SFO og fagutdanning, samt undervisningsmateriell, inspirasjonshefter og økonomisk støtte til innkjøp av sjømat. I skoleåret 2018­–2019 ble det holdt Fiskesprellkurs for totalt 2399 ansatte i barnehager og SFO samt elever på videregående skole. I samme periode ble det holdt kurs for 1300 studenter på barnehagelærer- og grunnskoleutdanningen.

Det er gitt støtte til innkjøp av råvarer i mat- og helsefaget til 542 ungdomsskoler med 37 143 elever og 816 barneskoler med 31544 elever.

ANNONSE