Vær snill med fisken

+
I prosjektet skal det dokumenteres hvordan fisken har det når den fiskes med ulike fangstredskaper, og hva dette vil si for kvalitet og pris.

«Dyr skal ikke lide unødig», står det i dyrevernloven. Nå skal forskere ved Nofima, Veterinærinstituttet og Universitetet i Tromsø finne ut av hva dette betyr for fisk!

Det er Nofima som leder prosjektet EthiCatch, som har som mål å finne en mer skånsom måte å fange villfisk på. Dette er tenkt gjort både ved hjelp av eksperimenter, vitenskapelige modeller og forsøksfangst.

– Vi vet at forbrukere ønsker bærekraftig mat fra dyr som er behandlet godt. Vi tar nå fatt på arbeidet med å dokumentere hvordan fisken har det når den fiskes med ulike fangstredskaper, og hva dette vil si for kvalitet og pris. Dette er et tema som berører både fiskere, fiskemottak, salgsorganisasjoner, myndigheter og forbrukere, sier Geir Sogn-Grundvåg til SMAKmagasinet.

Stress og etikk

Fra landjorda vet vi at stressede dyr gir stresset kjøtt, med påfølgende lavere smakskvalitet. Er det samme sant for fisk? Det er nærliggende å tro at all fisk som fanges, blir stresset.

Men varierer stresset med fangstmetodene? Og hvilke konsekvenser får i tilfelle variasjonene for fiskekvaliteten? Kan i så fall mer skånsom fangst lede til mindre stress og fisk med bedre kvalitet? Og vil bedre kvalitet gi bedre pris?

Insentiv gjennom bedre pris

– Mesteparten av fisken landes i dag i Nord-Norge. Fiskere her som leverer fisk av høy kvalitet, belønnes i liten grad med god pris, ifølge Sogn-Grundvåg.

– Det vil derfor være viktig for oss å forstå hvorfor det er slik, og hva som skal til for at dette skal endre seg. Hvis ikke fiskerne har et insentiv gjennom bedre pris, er det lite som tyder på at de vil endre til mer skånsom fangstatferd som kan gi bedre kvalitet.

Bredt sammensatt forskerteam

Prosjekt EthiCatch består av et bredt sammensatt forskerteam, med kompetanse fra så forskjellige fagområder som biologi, teknologi, samfunnsfag og filosofi.

Prosjektet, som går over tre år, finansieres av Norges forskningsråd.

ANNONSE