Videolæring gir enhetlig produkt

+
Særlig serveringskonsepter i vekst har hatt god nytte av dette opplæringsopplegget.

En utfordring for voksende serveringskonsepter kan være å levere enhetlig kvalitet overalt. Flere kjeder i USA har valgt en digital plattform som heter PlayerLync, som forener opplæring med oppfølging.

Digitale læringsplattformer, eller Learning Management System (LMS) som de engelsktalende kaller det, er ingen nyhet. Det amerikanske firmaet PlayerLync har imidlertid spisset LMS-produktet sitt inn mot serveringsbransjen.

Primær kommunikasjonskanal

Tanken er at all kommunikasjon i organisasjonen skal foregå gjennom den digitale plattformen, som er spesielt tilrettelagt for mobile enheter. Særlig serveringskonsepter i vekst har hatt god nytte av opplegget.

Instruksjonsvideoer

Hver rett som skal serveres, har sine egne instruksjonsvideoer, som handler om alt fra hvilke og hvor mye råvarer som skal brukes, hvordan de skal settes sammen, og hvordan det ferdige produktet skal presenteres.

Gjennom nettbrett som plasseres på strategiske steder på kjøkken og bak disk, har alle medarbeidere tilgang til aktuell informasjon til enhver tid. Slik sikres både enhetlige produkter og gjesteopplevelser.

Flere bruksområder

Andre eksempler på bruksområder er distribusjon av interne nyhetsbrev, kommunikasjon på tvers i bedriften, og oppfølging av hver enkelt medarbeider.

ANNONSE