Hva er egentlig økologisk kaffe?

Økologisk landbruk er et begrep som er tatt i bruk for å beskrive en landbruksproduksjon der hensynet til miljø, bærekraft og naturens kretsløp veier tyngst.

Naturressursene skal utnyttes slik at de imøtekommer behovene til dagens generasjon uten å redusere mulighetene for å dekke behovene til kommende generasjoner.

Men hva skal så til for at kaffe kan kalles økologisk? Hva må du se etter om du ønsker å tilby dine gjester økologisk kaffe?

Les mer om dette på Kaffegeek.no.

ANNONSE