Nå kan du gi innspill til den nye læreplanen

+
Se på utkastet til den nye læreplanen, og gi konkrete innspill.

Bedrifter har mulighet til å påvirke innhold og retning på yrkesfagene, inkludert restaurant- og matfag. Frist for å gi innspill er 1. september 2019.

– Nå kan du lese og gi dine innspill til skisser til læreplaner for fagene på Vg2, Vg3 og særløp på yrkesfag. Selv om alle læreplaner skal ut på offisiell høring i desember 2019, er det nå man virkelig har mulighet til å påvirke læreplanmålene, sier Espen Lynghaug i NHO Mat og Drikke.

Jo lenger ut i prosessen en kommer, dess vanskeligere er det å få igjennom større endringer. Derfor er det all grunn til å se på utkastene til læreplaner, og gi konkrete innspill.

Her finner du utkast til læreplaner på Vg2 og Vg3 innen restraurant- og matfag. 

Hvorfor lages nye læreplaner?

  1. Samfunnet og arbeidslivet endrer seg med ny teknologi, ny kunnskap og nye utfordringer. Det elevene og lærlingene lærer skal være relevant. De nye læreplanene skal legge større vekt på refleksjon, å utvikle kritisk sans, på utforsking og kreativitet.
  2. Elevene og lærlingene skal få mer tid til dybdelæring. Mange av læreplanene har vært for omfattende. For å legge gode rammer for dybdelæring, kan man ikke bare fylle på med nytt innhold, det må gjøres tydelige prioriteringer.
  3. Det skal bli bedre sammenheng i og mellom fagene og de forskjellige delene av læreplanverket skal henge bedre sammen.
ANNONSE