Hver femte planlegger å reise på flere utenlandsreiser i år

+
Bali i Indonesia.

20 prosent av oss planlegger å reise på flere feriereiser utenlands i år sammenliknet med fjoråret.

Den viktigste grunnen til dette, er lysten til å se og oppdage nye, spennende steder og møte mennesker fra andre kulturer. Dette gjelder for 28 prosent, viser Tickets Kantar Sifo undersøkelse.

– I løpet av de i siste årene har vi sett en trend til å ville oppleve så mye som mulig i løpet av en utenlandsferie. Selv om det finnes mye å oppdage i Norge, så etterspør mange også spennende kulturer, mat fra andre kjøkken og opplevelser som bare et annet land kan gi, sier Ellen Wolff Andresen, markeds- og administrasjonssjef i Ticket.

16 prosent av de som planlegger å reise mer, oppgir at det er på grunn av forandringer i arbeidssituasjonen, og like mange oppgir at det er på grunn av endring i familiesituasjonen.

Flere vil gjennomføre færre reiser

Andelen som vil gjennomføre færre reiser i år, er imidlertid større, og utgjør 25 prosent. 15 prosent begrunner dette med at de håper på en varm sommer. Like mange oppgir at arbeidssituasjonen ikke tillater det. 13 prosent oppgir at de ikke vil reise like mye på grunn av miljøpåvirkningen, mens 12 prosent sier at inntektsendring er den viktigste grunnen til nedgangen.

Hvorfor planlegger du å gjennomføre flere utenlandsreiser i 2019 jamført med 2018?

  • Økt lyst til å oppdage verden, 28 prosent
  • Min familiesituasjon, 16 prosent
  • Min arbeidssituasjon, 16 prosent
  • Endring av inntekter, 11 prosent
  • Min egen helse, 8 prosent
  • Familiens/andre næres helse, 5 prosent
  • Fått penger (arv, lottogevinst etc), 1 prosent
  • Annen grunn, 21 prosent
  • Usikker/vet ikke, 12 prosent

Pressemelding

ANNONSE