NKL og Young Chef og Unge kokker inngår nasjonalt samarbeid

+
Daglig leder i Unge Kokker, Gita Aspen Kolltveit.

Samarbeidet skal inspirere, motivere og fremme kreativ, spennende og sunn matlaging blant barn og ungdom, i alderen 10-16 år.

NKLs Young Chefs skal være kursledere der Unge kokker holder kurs. NKLs Young Chefs er valgt ut fra store deler av Norge, og disse vil bli sertifiserte av pedagogisk ansvarlig i Unge Kokker.

Kursene kan holdes på den kommunale fritidsklubben, hos 4H, Miljøagentene eller andre steder som måtte passe.

Begge organisasjonene fremhever at dette er den rette arena for å utøve organisasjonenes egne visjoner og strategier.

NKLs visjon

NKL skal være de faglærte kokkers fremste møteplass og arbeider aktivt for
Det Norske Kjøkken. Det innebærer å styrke og videreutvikle norsk mat og matkultur, norsk kokkekunst og norske råvarer.

Strategien skal føre til økt rekruttering til faget og høyere medlemstall i NKL. Foreningen skal også arbeide for å få et større fokus på Kokkelandslagene. 

Unge Kokkers Visjon

Unge Kokker er en ideell organisasjon som arbeider med å fremme kreativ, spennende og sunn matlaging blant unge mennesker. Unge Kokker tilbyr kreative kokkekurs for ungdom og voksne. Disse kursene ledes av profesjonelle kokker.

I tillegg tilbyr Unge Kokker kurs, foredrag og læringsmateriell til voksne som arbeider med barn og unge, til lærere innen mat- og helsefaget på ungdomsskolen, og til kantineansatte i videregående skole. Organisasjonen har flere opplæringsprogram for ungdom knyttet til sammenhengen mellom sunn mat og helse, skoleprestasjon, sykdomsforebygging og generelt energioverskudd. Videre gis det opplæring i behandling, oppbevaring og tilberedning av overskuddsmat.

Tverrfaglig samarbeid

I Unge Kokkers verden henger et sunt kosthold, en god helse og ivaretagelse av miljøet tett sammen med smaksrik og spennende mat. Unge Kokker samarbeider for tiden med en tverrfaglig forskningsgruppe bestående av NOSEB, Senter for fedmeforskning og Innovasjon ved St. Olavs, og Institutt for design ved NTNU, samt Helse Midt-Norge.

ANNONSE