Nettverktøy for optimal bærekraft og maksimal sunnhet

+
Nettverktøyet er nå under utvikling, og antatt lansering vil bli i 2021 eller 2022.

Nofima-ledet prosjekt skal utvikle nytt nettverktøy for og med matindustrien. Verktøyet skal hjelpe matprodusentene til å velge riktig teknologi for optimal bærekraft og maksimal sunnhet.

Den teknologiske utviklingen er rivende, også innenfor matproduksjon. 

Bedre holdbarhet

Det handler blant annet om lavere energiforbruk ved produksjon, mer effektiv bakteriebekjempelse ved hjelp av plasma-aktivert vann, samt ny teknologi som ivaretar næringsstoffer på nye og bedre måter samtidig som den bedrer holdbarheten. Lengre holdbarhet alene kan redusere matsvinn for flere hundre millioner kroner, hver eneste dag. 

Oppdatert på det nyeste

Det er for å gi de ulike bransjeaktørene bedre oversikt over mulighetene som til enhver tid finnes, at det nye nettverktøyet utvikles. Ved hjelp av verktøyet skal blant annet landets matprodusenter kunne holde seg oppdatert på det nyeste innenfor teknologi og forskning, for lettere å kunne optimalisere egen drift.

Lansering i 2021 eller 2022

– Nettverktøyet er nå under utvikling, sier kommunikasjonsleder ved Nofima Lidunn Mosaker Boge til Smakmagasinet.no. 

– Vi tar sikte på lansering i 2021 eller 2022. 

Nettverktøyet utvikles som en del av «iNOBox», som er et fireårig forskningsprosjekt ledet av Nofima. 

ANNONSE