Kan blokkjede bekjempe matkrim?

+
Blokkjede – kanskje bedre kjent under sitt engelske navn «blockchain» – er et desentralisert og åpent system for informasjon som følger for eksempel et produkt.

Etter hvert som også matvaremarkedet blir globalt, vil juks med alt fra opprinnelse til bearbeiding bli et økende problem.

Men hva om alle som var involvert i matvarens næringskjede måtte bruke samme protokoll – eller hovedbok? En hovedbok åpen for alle, og der det var umulig å stryke ut eller endre på noe uten at alle fikk vite om det? Teknologien finnes, og den heter blokkjede.

Blokkjede/blockchain

Blokkjede – kanskje bedre kjent under sitt engelske navn «blockchain» – er et desentralisert og åpent system for informasjon som følger for eksempel et produkt. Teknologien har fått et litt frynsete rykte på grunn av virtuelle valutaer som Bitcoin, som fungerer ved hjelp av blokkjede litt som en app fungerer ved hjelp av en smarttelefon. Men blokkjede er så mye mer enn Bitcoin.

Hva har dette med matvarebransjen å gjøre?

Tanken bak å bruke blokkjede til virtuelle valutaer er å frigjøre valutaen fra tredjepart – for eksempel en bank – som man ved vanlige transaksjoner er avhengig av for å verifisere transaksjonens troverdighet. Blokkjede kan sammenlignes med et stort regneark, der informasjon lagres permanent, og hvor all historikk følger med. Gjennom transaksjonens hovedbok, som alle som har internett har tilgang til, vil alle kunne se alt som har skjedd siden opprettelsen av blokkjeden. Og det er her matvarebransjen kommer inn, eller rettere sagt; blokkjede kan komme inn i matvarebransjen. 

Tunfisk fra fangst til tallerken

For litt over et år siden inngikk WWF, blokkjedeselskapet ConsenSys, teknologiselskapet TraSeable og bedriften Sea Quest Fiji Ltd – som fisker og bearbeider tunfisk – et samarbeid. De startet nemlig opp et pilotprosjekt, der man ved hjelp av blokkjede skal kunne følge tunfisken fra fangst til tallerken. Alle som er involvert i næringskjeden, vil måtte forholde seg til regnearket. Og skulle kokken på kjøkkenet lure på hvor, når og hva som har skjedd med fisken hun jobber med, kan hun enkelt gå inn på fiskens hovedbok på nett. Hvis noen har prøvd å jukse underveis, vil nemlig alt kunne leses av i hovedboken.

Så, vi avslutter med overskriften: Kan blokkjede brukes til å bekjempe matkrim? Bare fremtiden vil vise, men mulighetene er absolutt til stede.

ANNONSE