Bli med på seminar! Slik skaper vi en god skolematordning!

Det er ikke lenger et spørsmål om organiserte måltider kommer inn i norsk skole, men når, og ikke minst hvordan, hevder Skolematens Venner. Stiftelsen mener at en skolematreform allerede er i gang. Initiativ kommer fra alle politiske hold, og utredninger og planlegging pågår.

Hvordan skal vi komme videre? Er lokal frihet og finansiering det beste, eller må det et Stortingsvedtak til?

Svarene på noe av dette bør du få på seminaret som Skolematens Venner arrangerer 12. juni. Her kan du blant annet få høre hva partiene Høyre og Arbeiderpartiet mener om denne saken.

Skolemåltider i praksis

Hvordan får de det til, de skolene som er i gang? Hva er forutsetningene og hvem gjør jobben? Hva koster det? Hvem betaler? Hvordan kan elevene delta, og hvilke andre ressurser kan tas i bruk? Dette er noen av spørsmålene som vil bli belyst, først og fremst gjennom praksiseksempler.

To rektorer fra Indre Fosen vil fortelle hvordan de jobber med positive og inkluderende måltider. Kommunen deltar i et prosjekt gjennom Fylkesmannen i Trøndelag, som vil lage modeller for gjennomføring av skolemåltider. Vi får også høre om hvordan det jobbes mot Helsefremmende skoler i Nordland Fylkeskommune og om Matvalgets veiledning for bærekraftige måltider.

Programmet passer for alle som er interessert i mat i skolen.

Les mer om seminaret på Facebook-siden til Skolematens venner. 

ANNONSE