Nordmenns forhold til kaffe

Forklaringen på at kaffekonsumet i Norge, et lite land i utkanten av Europa, er et av de høyeste i verden målt pr. capita, er mangesidig og sammensatt.

En av de viktigste årsakene til at det er blitt slik, er nok at sentrale aktører i det norske kaffemarkedet har satset på kvalitet. Gode råvarer gir de beste forutsetningene for å lage kaffe som smaker, noe som gir fornøyde forbrukere som igjen bidrar til et jevnt og høyt forbruk.

Samtidig er det også flere historiske årsaker til at kaffe har blitt en så viktig del av hverdagslivet i Norge.

Eksklusiv vare

Kaffe ble tilgjengelig allerede på slutten av 1600-tallet, men var en sjelden og eksklusiv vare som få i det norske bondesamfunnet hadde råd til å unne seg. Dette endret seg først på midten av 1800-tallet, hvor større kaffeproduksjon førte til rimeligere priser.

Kaffe erstattet alkohol

Disse endringene sammenfalt med at staten innførte ulike tiltak for å begrense det store alkoholkonsumet. Alkohol, spesielt brennevin, hadde siden 1600-tallet skapt store sosiale utfordringer. Derfor ble det bl.a. forbudt å drive hjemmebrenning, og skjenking av alkohol på offentlige steder ble regulert. Dette bidro til å redusere alkoholforbruket, og førte gradvis til at kaffe i mange sammenhenger erstattet alkohol – både som nytelsesmiddel og som drikke til måltider. 

Varm kaffe var dessuten en drikk som passet godt til det norske klimaet, og en god kopp kaffe var ypperlig for fiskere, bønder og skogsarbeidere – både for å holde varmen og for å holde seg våkne under lange arbeidsøkter.

Et sosialt lim

Få år etter innføringen av forbudet mot hjemmebrenning, var kaffe blitt et naturlig og viktig innslag i nær sagt alle husholdninger. Samtidig ble det en drikk som kunne nytes av alle, både kvinner og menn, uavhengig av rang. Det å møtes for å drikke en kopp kaffe var enkelt, ukomplisert og hyggelig. Kaffen fikk en naturlig plass overalt der mennesker møttes.

Kaffe er en sosial drikk som er blitt en viktig del av norsk kultur. Nordmenn flest har en sterk tradisjon for å bruke kaffe både ute og hjemme.

Kaffebarenes betydning

Norske forbrukeres sans for kaffe av høy kvalitet, har også bidratt til å fornye og forsterke vår nasjonale kaffekultur – noe de mange kaffebarene som har vokst frem er et godt eksempel på. Kaffebarene fungerer både som møtesteder og oaser for avkobling. Den uformelle, åpne og inkluderende stemningen på kaffebarene har vært og er med på å øke interessen både for smaksopplevelsene kaffen gir, og hva god kvalitet har å si for kaffen man får servert.

Dyktige og kunnskapsrike baristaer skaper forståelse for hvorfor det lønner seg å satse på kaffe laget på bønner av beste kvalitet. Dette har vært med på å gjøre Norges hovedstad til en av verdens beste kaffebyer. 

Viktig for alle serveringssteder

Kaffe i seg selv er derfor en viktig kulturbærer. Samtidig hører denne fantastiske drikken med i møtet med andre mennesker, og med det de opplevelser nordmenn har i fellesskap knyttet til norske verdier og norsk identitet. Derfor er de sosiale rammene rundt det å nyte en kopp kaffe også en del av norsk kulturarv.

Kaffe er et viktig produkt for alle typer serveringssteder fra kantiner og kaffebarer til hoteller, a la carte-restauranter og servicehandelsbutikker. Derfor legger ASKO Servering stor vekt på å tilby en bredde i kaffeutvalget som gir gode valgmuligheter for alle våre kunder.

ANNONSE