Knut Aaland: Et sterkt engasjement sikrer investeringer i innovative klimaløsninger

Etter 21 år i NorgesGruppen og ASKOs tjeneste, har tidligere direktør for kvalitet, miljø og sikkerhet i konsernet og den siste perioden - bærekraft, Knut Aaland, gått over i pensjonistenes rekker. SMAKmagasinet møter ham på hans første dag som pensjonist for en prat om det arbeidet som er gjort på miljøsiden de årene han har jobbet med dette, og for å høre nærmere om hans tanker når det gjelder oppgaver og utfordringer på dette området i årene som kommer.

Kontoret på Kalbakken er for anledningen byttet ut med et hyggelig bord på Galleri Teskje i hans hjemby Drøbak. – En fantastisk fin plass å bo, mener Aaland.

Møtet på Kleivstua

– Hva har vært det beste med jobben din, og hva er du mest fornøyd med?
– Det er at arbeidet jeg, og mange av mine kolleger, har gjort har vært med på å gjøre en forskjell! Og at vi har fått med oss eierne på å satse på viktige bærekraftige tiltak. Den interessen og det engasjementet som eierne har og har hatt til dette, har vært helt uvurderlig for å gjøre den betydelige satsingen som gjør at vi f.eks. skal klare å være fossilfrie på transportområdet innen utgangen av 2026.

– Hva tror du var grunnen til at man fikk en slik satsing?
– Det var ikke rett frem, men å vise at økonomi og miljøtiltak henger sammen var en god start.  Bl.a. når det gjaldt bruk av farger på lastebilene utvendig for å redusere kuldelekkasje. Det er faktisk mulig å redusere denne lekkasjen med 8 % bare ved å skifte utvendig farge - et godt og håndfast eksempel på at miljø og økonomi henger sammen! Det var en «lavthengende frukt» vi kunne utnytte.
– I 2009 ble det arrangert et ledermøte for konsernet på Kleivstua hvor jeg skulle få anledning til å holde et innlegg. På grunn av tidspress måtte dette utgå, men jeg fikk anledning til å si noen ord under en kaffepause. Da luftet jeg muligheten for at vi skulle bli miljø- og klimanøytrale noen år frem i tid. Det synes de fleste var en god idé. Dagen etter kom Torbjørn Johannson innom kontoret mitt og lurte på hva jeg egentlig mente. Det ble starten på et tett og nært samarbeid med Torbjørn som hadde et stort engasjement på dette området. Du kan si at miljøsatsingen i NorgesGruppen og ASKO med dette fikk en forankring som åpnet opp for viktige og nødvendige investeringer for å drive innovasjon og nybrottsarbeid. 

Handlingsplan

– Det skapte også aksept for nødvendigheten av å dokumentere hva vi gjorde – både for å få et klart bilde av hvor vi var og for å klargjøre hvilke områder som utgjør en negativ miljøpåvirkning – altså hvor vi måtte sette inn tiltak. Dette var utrolig lærerikt og dannet utgangspunktet for en konkret handlingsplan. Denne har tre hovedpunkter:

  • Transport
  • Energi
  • Avfall

– Dette er områder hvor vi kan gjøre en forskjell. Utgangspunktet er: Hvor er vi? Og hvor skal vi? I dag måles alle selskapene i konsernet på disse tre hovedpunktene. Og det har skjedd mye! Gjennom utviklingen av ny emballasje har vi fått en langt mer rasjonell transport. Når det gjelder energi, har samtlige lagerbygg solceller på taket, vi har investert i energibrønner, elektriske lastebiler og hydrogendrevne biler i tillegg til egenprodusert energi med vindturbiner vi selv eier.
– På avfallssiden er det utviklet nye og rasjonelle systemer og metoder som reduserer avfallsmengden og bidrar til at avfall blir benyttet høyest mulig i avfallshierarkiet, og vi er engasjert i prosjekter som Kutt Matsvinn som også er viktig i bærekraftsammenheng. 

– Ja hva rommer egentlig bærekraftbegrepet?
– Det er nok kanskje litt upresist, smiler Aaland, men det vi gjorde for å gi dette begrepet et innhold i forhold til vår virkelighet, var å ta utgangspunkt i FNs 17 bærekraftsmål. Vi gikk inn i dette og så på hvilke av disse som berørte vår virksomhet. Disse er igjen innarbeidet i de tre hovedområdene vi fokuserer på; Miljø, Helse og Mennesker. De verdiene vi skaper skal bidra til en bærekraftig utvikling både for samfunnet og for selskapet. Arbeidet er forankret i et sterkt ønske fra styret, eiere og ledelse om å bidra til en mer bærekraftig utvikling. Vår ambisjon er "Bærekraftig og klimanøytral", fremhever Aaland.

Eierskap

– ASKO har gjort en betydelig – og synlig – innsats når det gjelder å redusere egne utslipp og investere i innovative klimaløsninger. Hva mener du er det viktigste man kan gjøre for å skape forståelse for dette engasjementet internt?
– Vi har alle et ansvar for å ta vare på naturen og menneskene rundt oss. Det gjelder også hver enkelt som arbeider i NorgesGruppen og ASKO. Derfor handler det mye om å forstå at de små grepene – som hver og en av oss kan bidra med – også har en betydning i en større sammenheng. Et viktig tiltak som har ført til økt forståelse og god motivasjon, er miljøfondet som konsernet opprettet for noen år siden. Her kan alle medarbeidere søke midler for å realisere gode miljøtiltak. Dette har fått stor oppmerksomhet internt og gir en betydelig motivasjon. Samtidig må det også være lov å si at vi som bedrift har oppnådd mye, noe som både skaper stolthet, inspirerer til nye bærekraftstiltak og gir et eierskap til det vi som selskap gjør på miljø og bærekraft. Vi kommuniserer også sterkt at vi ønsker innspill og forslag til aktiviteter som kan løfte oss ytterligere på dette området.

– Har du noen tanker om hvordan mindre aktører enn NorgesGruppen, for eksempel serveringssteder, kan bidra til bærekraftige løsninger?
– Matsvinn er et godt eksempel på en utfordring mange i verdikjeden kan være med på å bekjempe. Det kastes 350 000 tonn mat i Norge årlig. Serveringsnæringen kan gjøre mye på dette området, og mange gjør også en god jobb, bl.a. gjennom å være med i Kutt Matsvinn. Er man flink til å dokumentere matsvinnet, er det mulig å finne ut hva man kan gjøre for å redusere dette.

– Konsernet har hatt stor suksess med satsingen på bærekraftige løsninger. Suksesshistoriene er mange. Men noen ganger må det vel også ha «kladdet» litt?
– Det har jo ikke bare vært en parademarsj – selv om jeg synes resultatene totalt sett er veldig gode. En utfordring når man er tidlig ute er jo at man ikke har noe å sammenligne med. Man må gå nye veier, prøve og feile om du vil, og da kan uventede problemstillinger dukke opp. Eksempelvis var det ikke bare positivt å erstatte fossilt drivstoff med biodrivstoff – før dette ble laget av trevirke. Vi har også lagt utbyggingen av flere vindmøller på vent fordi dette berører politiske spørsmål og retninger og utviklingen myndighetene ønsker i Norge. Riktignok har vi 7 vindmøller i dag, men det er ingen politiske eller regionale konflikter knyttet til disse.

Åpenhetsloven

– Hvilken betydning tror du Åpenhetsloven vil ha for NorgesGruppens bærekraftarbeid i årene fremover?
– Jeg er veldig glad for at åpenhetsloven har kommet. Verden er blitt «litt mindre». Problemstillinger som tidligere synes fjerne, er nå noe vi må forholde oss til. Kritikkverdige arbeidsforhold i land langt borte angår også dem som kjøper og importerer produkter og varer som er produsert av produsenter som ikke overholder internasjonale bestemmelser i forhold til bærekraft og menneskeverd. Her har leverandørene våre en viktig rolle bl.a. når det gjelder å foreta risikovurderinger for å unngå uønskede forhold.

Veien fremover

– Hva tenker du om veien videre når det gjelder det miljø- og bærekraftarbeidet som skal gjøres av NorgesGruppen og ASKO?
– Vi må fortsatt være fremoverlente, og min etterfølger kommer til å levere godt på dette området! Mye er bra og alt ligger til rette for å nå de målene vi har satt oss, for eksempel fossilfri transport i løpet av 2026. Samtidig blir det en oppgave å sy alle tiltak og aktiviteter sammen, rett og slett synliggjøre enda bedre hva vi er gode på. Men man er på ingen måte ferdig med å utvikle spennende, nyttige og nyskapende løsninger innenfor bærekraft og miljø. Jeg tenker også at det blir en viktig oppgave å kommunisere ut hvilke ressurser som trengs for å møte morgendagens utfordringer. Men det er ikke min oppgave. Nå skal nye øyne og nye krefter ta fatt på det.

– Hva skal du så bruke tiden på nå?
– Jeg skal skrive bok.
Bok?
– Ja, altså ikke en som skal publiseres ...  Men jeg ble utfordret til å sette ned på papiret hva som har skjedd innenfor mitt fagområde i løpet av de årene jeg har vært engasjert i dette. Den utfordringen synes jeg var spennende. Og så tror jeg det er godt for min egen del å gjøre dette - som en slags forberedelse til den nye tilværelsen som venter. Det blir forhåpentligvis en spennende tilværelse som byr på mye. Med hus, hytte, fire barnebarn og hund blir det ikke kjedelige dager. Men jeg kan ikke gi helt slipp på engasjementet for et bærekraftig samfunn, så vi får se… En av de tingene jeg helt sikkert kommer til å gjøre, er å være mer på hytta! Der er det godt å være, sier Knut Aaland.