Dryppkaffe eller «immersion»-brygg – hva er best?

Det finnes mange måter å lage kaffe på – for eksempel traktekaffe, håndbrygget kaffe, espresso, presskanne, AeroPress og mokkakanne. Det er imidlertid vanlig å skille mellom to ulike ekstraksjonsmetoder, nemlig dryppkaffe og såkalt «immersion»-brygg. Hva definerer disse ekstraksjonsmetodene?

Dryppkaffe kalles også perkolasjon, og dette er den vanligste ekstraksjonsmetoden her i Norge. Her helles varmt vann over en kaffeseng, og når vannet renner gjennom kaffen, ekstraheres smak og aroma. Traktekaffe og håndbrygg er altså dryppkaffe. «Immersion»-brygg – som mangler en god, norsk oversettelse – er når kaffen er fullstendig nedsenket i vann, frem til kaffen har ekstrahert lenge nok til at den er klar for å drikkes. Et typisk immersion-brygg er presskanne. Begge ekstraksjonsmetodene har noen fordeler og ulemper, og fremhever ulike smakskarakteristikker i kaffen.

Fordeler og ulemper med dryppkaffe

Dryppkaffe har noen klare fordeler. Ikke bare får denne ekstraksjonsmetoden frem de mest delikate smaks- og aromaspektrene til kaffen, men den fremhever også kaffens syrlighet. I tillegg gir dryppkaffe en klar og ren smak, fordi papirfilteret fanger opp oljene i kaffen. En annen fordel er at prosessen går raskt.

Den største ulempen med dryppkaffe er at det kan være vanskelig å være konsekvent. Spesielt håndbrygget kaffe gir mye rom for fleksibilitet, men samtidig også mye rom for feil. Man kan derfor oppleve at man lager perfekt kaffe én dag, og gjør «nøyaktig det samme» dagen etter, men får et helt annet resultat.

Dryppkaffe passer best for kaffetyper med komplekse smaksprofiler og nyansert syrlighet. 

Fordeler og ulemper med immersion-brygg

Den største fordelen med immersion-brygg er at det er relativt få bryggevariabler å forholde seg til. Dette gjør at det er enkelt å lage konsekvent god kaffe. Ekstraksjonsmetoden gir også en kraftig og fyldig kaffe med mye body.

En av ulempene med immersion-brygg er at det er lett å overekstrahere kaffen dersom man ikke følger nøye med. En annen ulempe er at siden immersion-brygg gjerne lages uten papirfilter, vil man kunne oppleve at noe kaffestøv havner i koppen. Dette kan gjøre at kaffen ikke oppleves like ren som man kanskje ønsker, samtidig som kaffens bitterhet blir fremhevet.

Immersion-brygg passer best for kraftige og fyldige kaffetyper som nyter godt av mye body.

ANNONSE