Dyrka-serien: En spennende nyhet fra JÆDER

Nylig inviterte den tradisjonsrike leverandøren JÆDER Ådne Espeland til en presentasjon av en ny serie produkter – laget av norske grønnsaker, korn og belgvekster. Selskapet, som er vel kjent for sine gode kjøttvarer, har altså favnet en ny type råvare enn det de har arbeidet med i mer enn 125 år.

– Det betyr på ingen måte at vi skal slutte å tilby og å utvikle kjøttvarer av høy kvalitet, forteller daglig leder i selskapet, Guro Espeland. – Vi skal fortsatt satse stort innenfor denne kategorien, men vi mener at vi i tillegg kan bruke vår kompetanse til å utvikle spennende og velsmakende produkter laget av norske grønnsaker. Derfor har vi i tre år vært prosjekteier for et innovasjonsprosjekt i regi av Norges forskningsråd. Prosjektet heter «Norsk vegetar for fremtiden», og sammen med 14 partnere har vi hatt som mål å utvikle gode plantebaserte produkter laget av norske råvarer.
– Vi må tenke litt nytt blant annet i forbindelse med råvarebearbeiding, og vi må forholde oss til noen andre utfordringer enn de vi er vant med. Dette gjør vi fordi vi ønsker å være med på den reisen som vi mener plantebaserte produkter vil oppleve i årene fremover, sier Guro Espeland.

Ny kunnskap

– Når vi nå lanserer de første to produktene i Dyrka-serien, er det et resultat av et godt samarbeid mellom partnerne i prosjektet, forteller markeds- og bærekraftsjef Rakel Kyvik Wester i JÆDER Ådne Espeland som har vært prosjektleder for denne satsingen. – Det har vært et mål for oss å få med aktører fra hele verdikjeden, noe som har gitt verdifulle innspill i prosessen og bidratt til god og nyttig kunnskapsdeling. Vi har jobbet mye og grundig med reseptutvikling, og det har gitt gode resultater. En ting er å finne frem til en egnet konsistens, noe annet er å utvikle en god smaksopplevelse. I den sammenheng har vi fått god hjelp av NOFIMA som har bistått med de sensoriske testene.
– Tilbakemeldingene på disse testene har vært veldig inspirerende. Det har de også vært fra utvalgte kunder som har testet både
Favarittdeig og Favarittboller. Navnene skal rett og slett fortelle at favabønner, også kalt åkerbønner, er en viktig bestanddel i disse produktene. Også norskprodusert bygg og havre bidrar med fiber og god tekstur sammen med andre grønnsaker.

Mange muligheter

– På våre kundepresentasjoner som vi nylig gjennomførte sammen med NorgesGruppen, var målet å vise hvor anvendelig Favaritdeigen er. Og selvfølgelig er det viktig for oss at folk får oppleve den gode smaken, fremhever Rakel Kyvik Wester. – Vi er også opptatt av å formidle at alle ingrediensene vi benytter i produksjonen er dyrket i Norge. Dette er viktig både fordi flere og flere ønsker kortreiste matvarer og fordi det er positivt rent bærekraftsmessig.
– Samtidig ser vi at vi har en viktig jobb å gjøre når det gjelder å formidle verdien – og anvendeligheten – av plantebaserte produkter produsert av norske råvarer. Et annet argument for å teste ut mulighetene med Dyrka-produktene er at de er prisgunstige. Du får med andre ord et basisprodukt som kan brukes i mange ulike retter og som bidrar til en god kjøkkenøkonomi.

Solid prosjekt

– «Norsk vegetar for fremtiden» er et solid og godt dokumentert prosjekt vi gjerne støtter opp om, sier kategoriansvarlig Jonas W. Andersen i NorgesGruppen Kategori Innkjøp. – Det er viktig at leverandører har fokus på innovasjon som kan bidra til bærekraft og god ressursutnyttelse. Derfor er NorgesGruppen også opptatt av denne type prosjekter som ikke direkte angår vår rolle i verdikjeden, men som kan bidra til vekst innenfor en spennende kategori i årene som kommer.

ANNONSE