Rådgiver Ole Wiggo Lian: Støtter du Fairtrade, støtter du en rettferdig handel!

– Fairtrade er en internasjonal merkeordning og utviklingsorganisasjon for rettferdig handel som betyr utrolig mye for alle dem som inngår i denne merkeordningen. Den omfatter nærmere 2 millioner bønder og arbeidere globalt. Gjennom Fairtrade-standardene stilles det økonomiske, sosiale og miljømessige krav for å sikre menneske- og arbeidstakerrettigheter i verdikjeden, forteller rådgiver Ole Wiggo Lian i Fairtrade Norge.

Fairtrade sikrer en minimumspris og en premium- betaling til bøndene. I tillegg bidrar ordningen til tryggere arbeidsforhold og en mer bærekraftig jordbrukspraksis. Derfor betyr det så mye at vi velger Fairtrade-produkter når det er mulig.

Ønsker større bredde

– Fairtrade Norge ble etablert i 1997 og er en del av Fairtrade International. De første produktene som ble Fairtrade-sertifisert, var enkelte kaffe- og te-merker. I dag er det en langt større bredde av produkter som er sertifisert. Kaffe og te er fortsatt viktige produkter, men nå er det også mulig å velge bl.a. blomster, bananer og tekstilprodukter. Dette er selvfølgelig veldig bra. Likevel skulle vi ønske at vi fikk en enda større bredde i utvalget av Fairtrade-sertifiserte produkter. Sammenligner vi for eksempel med Sverige, tilbys det langt færre sertifiserte produkter i Norge.

Litt ekstra for en bedre fremtid

– En utfordring er at sertifiserte produkter som regel er litt dyrere enn sammenlignbare produkter som ikke er det. Det er selvfølgelig en utfordring i en tid hvor det meste blir dyrere, men ofte er det snakk om marginale forskjeller! For en kopp kaffe kan forskjellen kanskje utgjøre 20 øre. For en kaffebonde i Guatemala eller Kenya kan denne forskjellen være avgjørende for om han eller hun klarer å leve av og produsere kaffe. Denne lille marginen er ofte det som skal til for at man får midler til å investere i fremtidsrettede og miljøvennlige løsninger. Derfor er det å velge sertifiserte produkter også en investering i fremtiden for norske forbrukere. Skal vi ha råd til en «påtår» i fremtiden må vi også sørge for livsgrunnlaget for dem som skal produsere råvarene vi trenger, fremhever Lian.

Positive kjeder

– Det er fint å se at mange store kjeder gjør en innsats for sertifiserte produkter. Dressmann, SPAR, Meny og Mester Grønn for å nevne noen, støtter aktivt opp om Fairtrade og andre sertifiseringsordninger på ulike måter. Dette betyr veldig mye for oss. Når det gjelder offentlig sektor kunne støtten etter vår mening blitt litt mer håndfast. Dessverre ser vi at offentlige anbud ikke alltid vektlegger betydningen av sertifiseringsordningene nok, og sertifiserte produkter taper i konkurransen mot rimelige produkter. Men dette bildet er ikke entydig! Enkelte kommuner, som for eksempel Fredrikstad, Oslo, Bergen, Molde, Volda og Ørsta, tar aktive valg for å støtte opp under Fairtrade.

Gi produktene plass!

– Det å bidra til at Fairtrade-produktene får en høyere omsetning, handler mye om å gi produktene plass! Vi ser tydelig at produkter som får god eksponering selger, mens «bortgjemte» produkter i butikkhyllene sliter med lavere rullering. Og får man ikke rullering på produktene i butikk, så ryker de ut av sortimentet, sier Lian. – Derfor er det avgjørende at sertifiserte produkter får den plassen de fortjener. Vi vet at et økende antall forbrukere etterspør slike produkter. Derfor mener jeg at det er positivt både for butikker og kunder at Fairtrademerkede produkter synliggjøres bedre. Når det gjelder bruk av denne type produkter i serveringsmarkedet, mener jeg det er mye å hente på å kommunisere dette i menyene. Det viser at et serveringssted har gjort et verdivalg, og det gjør det mulig for kundene å gjøre det samme.

En forskjell for mennesker og miljø

– Om man som serveringssted velger å bruke Fairtrade-merkede produkter, så skaper det positive ringvirkninger som berører bønder og produsenter i utviklingsland. Det er kanskje viktigere enn noen gang med tanke på de klimamessige utfordringene som påvirker oss. Det finnes løsninger og metoder som kan motvirke noen av disse miljøutfordringene, men det krever investeringer. Derfor gir du en håndfast støtte til en bærekraftig utvikling som utgjør en viktig forskjell hver gang du velger Fairtrade , sier Ole Wiggo Lian.

–––––

Hold deg oppdatert! Klikk her for å få nyhetsbrev fra SMAKmagasinet.

ANNONSE