Baristaarm kan oppstå ved for mye tamping

For en barista består mye av arbeidsdagen i å lage espresso. Og en viktig del av espressobryggingen er det å tampe kaffen. Dessverre kan dette føre til belastningsskader tilsvarende musearm og tennisalbue. I denne forbindelsen kalles det ‘baristaarm’.

Det er det amerikanske forsikringsselskapet AmTrustFinancial som har undersøkt risikoen som kommer med å jobbe som barista. Visstnok er kaffebarer så mye som 45 prosent overrepresentert når det kommer til skader på jobb. Mye av grunnen til dette er nettopp baristaarm som kommer på grunn av tamping.

Hva er tamping?

Når man lager espresso, heller man den finmalte kaffen i et såkalt portafilter. Deretter skal denne kaffen presses sammen – tampes – til en slags kaffepuck. Det er viktig at dette gjøres på korrekt måte, for hvis ikke vil ikke resultatet bli godt. Kaffen skal tampes med et jevnt trykk på omtrent 15 kg, slik at all kaffen får samme tetthet og kaffepuckens overflate blir helt jevn. 

Jobben som barista kan være ganske repeterende. For hver espresso som bestilles, skal man tampe kaffe. Ikke bare krever det svært gjentagende bevegelser, men selve håndbevegelsen som er involvert er heller ikke ergonomisk heldig. Resultatet kan etter hvert bli slitasjeskade – altså baristaarm.

Hvordan unngå baristaarm?

Dersom man tamper mye kaffe, er det ekstra viktig å tenke på hvordan man gjennomfører tampingen. Man bør unngå å bruke overdreven kraft, og høyden på arbeidsbenken bør tilpasses slik at den blir optimal. I tillegg bør man tøye håndleddet og armen med jevne mellomrom.

Dersom man selger mye kaffe, kan det også lønne seg å gå i anskaffelse av en automatisk tamper, slik som for eksempel PUQpress. Dette gjør ikke bare arbeidsdagen enklere for baristaene, men de vil også unngå baristaarm ettersom maskinen tar seg av hele denne oppgaven.

–––––

Hold deg oppdatert! Klikk her for å få nyhetsbrev fra SMAKmagasinet.