Spennende pilotprosjekt for gjenvinning av håndtørkepapir

– Håndtørkepapir utgjør et stort volum av fylkeskommunens restavfall. Det er en utfordring vi ønsker å gjøre noe med, sier leder av Renholdseksjonen i Viken Fylkeskommune, Rujira Coles. – Derfor så vi et stort potensial i PaperCircle-konseptet som Essity presenterte for oss på en messe i Sverige i 2021.

– Mange av våre videregående skoler og andre institusjoner i fylkeskommunen bruker Tork-produkter, og når vi så at Essity har et system for gjenvinning av denne type papir ble vi inspirert til å se nærmere på hvordan vi kunne benytte dette.

Bærekraftsjekk

– Bærekraft er et helt sentralt element for alle prosjekter i fylkeskommunen. Vi har derfor utviklet en egen bærekraftsjekk som må gjennomføres før man igangsetter aktiviteter og tiltak. (Se lenger ned i artikkelen. red.anm.). Dette er et meget godt verktøy som også er tilgjengelig for andre, forteller Coles. – Dette har vært nyttig i forbindelse med forberedelsene til å ta i bruk et system for gjenvinning av håndtørkepapir.

Først i Norge

– Da vi kom tilbake fra messen i Sverige hvor vi hadde sett PaperCircle-konseptet, forhørte vi oss om dette også var tilgjengelig her. Det viste seg at det ikke var tatt i bruk i Norge, men vi fikk mange tips og råd fra Essity-organisasjonen i Danmark som har jobbet med dette i flere år. Sammen med Essity i Norge jobbet vi så med å se på hvordan vi kunne legge til rette for å benytte oss av konseptet i Viken Fylkeskommune. Vi fikk også med oss Norsk Gjenvinning som har stor kompetanse på innsamling og gjenvinning, for det å etablere en ordning som dette gir mange ulike problemstillinger det er viktig å finne svar på, fremhever Coles. – Et naturlig spørsmål er selvfølgelig hva innføringen av et slikt system vil koste. Hva vil det medføre av arbeid, og hvilke resultater kan vi forvente? Her hadde vi en konstruktiv og god dialog både med Norsk Gjenvinning og Essity Norge.

Redusert volum

– En åpenbar fordel med dette systemet er at det reduserer avfallsvolumet. Ved å samle inn håndtørkepapir separat i egne dunker og deretter komprimere dette, reduseres volumet som igjen minsker behovet for hentekapasitet. En annen fordel er at denne måten å håndtere dette avfallet på, minsker mengden restavfall. Det er gunstig økonomisk fordi restavfall koster mer å avhende enn papir.

En del av noe større

– For å lykkes med en omlegging som dette, kreves det en holdningsendring. Det er viktig at det ikke kastes annet avfall enn papir i den beholderen som er beregnet til håndpapir.  Derfor må det gjøres enkelt! Og det må informeres godt. Av den grunn jobber vi med en liten informasjonsvideo som skal fortelle om prosjektet, hva det betyr og hvordan vi løser de praktiske utfordringene. Her er det viktig å få frem at dette er et viktig prosjekt som bidrar til god bærekraft, og at hver enkelt gjennom å være med er en del av noe større som er positivt for oss alle, understreker Coles.

Ser forskjell

– Vi får gode tilbakemeldinger på prosjektet fra renholderne våre. De ser jo en forskjell, og hva dette betyr. Samtidig oppleves det positivt å være med på å bidra til bedre bærekraft gjennom den jobben man gjør. Det er inkluderende, og på denne måten blir bærekraft noe konkret som det er motiverende å forholde seg til.

Prøving og feiling

– Dette er fortsatt et prosjekt under utvikling, noe jeg mener er positivt på mange måter. Det er lov å prøve og å feile, målet er jo å finne frem til gode, praktiske løsninger som fungerer. Vi har blant annet sett at plasseringen av avfallsdunkene for håndtørkepapiret er avgjørende, og at det å informere brukerne om hva vi gjør og hvorfor vi gjør dette skaper positive holdninger.

– Det er også viktig for oss i fylkeskommunen som en aktør som fokuserer på bærekraft, at vi alltid ser etter nye og gode løsninger som kan bidra til redusert karbonavtrykk. Gjennom det er vi også med på å sette nye standarder for våre leverandører – både når det gjelder innovasjon og når det gjelder kostnadseffektive løsninger. Vårt oppdrag er jo også å bidra til leverandørutvikling. Målet er at vi som stor en aktør kan bidra til nyskapning og positive endringer, sier Coles.

Positivt

– Prosjektet går frem til desember hvor det skal legges frem en sluttrapport som vurderer resultatene. Jeg skal ikke konkludere nå, men det er mye positivt så langt. Det er tre videregående skoler og fylkeshuset i Drammen som er med på pilotprosjektet, og i august hadde disse levert 810 kilo med håndpapir til gjenvinning. Samtidig ser vi at det er enkelte lokale tilpasninger som må til. De fleste har allerede papirpresser som kan brukes til dette papiravfallet, mens andre kanskje må investere i en presse. Alt dette skal vurderes i sluttrapporten som også vil komme med konkrete anbefalinger til hva som bør gjøres og hvordan en slik ordning kan tilpasses lokalt.

– Prosjekter som dette er givende og inspirerende fordi de er med på å skape bærekraftige løsninger for fremtiden. På dette området er det mye å hente! Er det andre virksomheter som er interessert i våre erfaringer på dette området, er det bare å ta kontakt med oss, avslutter Rujira Coles.

–––––

Bærekraftsjekken

Bærekraftsjekken er et verktøy for å gjøre en helhetlig vurdering av bærekraftkonsekvenser og samfunnseffekter av ulike typer arbeidsoppgaver. Det kan for eksempel være politiske saker, prosjekter, tiltak, strategier, arrangementer med mer.
Målet med bærekraftsjekken er å se konsekvenser av det man jobber med, vurdere eventuelle negative konsekvenser og foreslå tiltak og alternativer for å redusere risikoer, forbedre kvalitet og skape større tverrfaglig arbeid.

Tork PaperCircle – verdens første resirkuleringstjeneste for håndtørkepapir

Hver eneste dag kastes det enorme mengder håndtørkepapir som ikke blir sirkulert, men kastet i restavfallet. Dette er en utfordring, både i forhold til bærekraft og logistikk. For å løse dette og bidra til en sirkulær løsning, har selskapet Essity utviklet et system for å samle inn det brukte håndtørkepapiret og gjenvinne dette til nye papirprodukter.

Essity er et ledende globalt hygiene- og helseselskap som utvikler, produserer og selger produkter innenfor personlig pleie, papir til hjemmebruk og profesjonelle hygieneprodukter og løsninger til bedriftsmarkedet. Essity leverer blant annet produkter under varemerket Tork som er vel etablert i det norske serveringsmarkedet.

Løsningen for å resirkulere håndtørkepapiret heter Tork PaperCircle, og kan bidra til å redusere en virksomhets karbonavtrykk med inntil 40 %.

–––––

Hold deg oppdatert! Klikk her for å få nyhetsbrev fra SMAKmagasinet.

ANNONSE