Menyen forandrer seg i takt med klimaet

Det er mange måter å måle klimaendringer på. Blant annet ved å lese menyer!

Nå mener vi ikke at du blir klimaekspert av å lese à la carte. Men hvis du leser menyer fra hundre år tilbake og fremover, så blir du i hvert fall klokere på temperaturforandringer. I hvert fall om menyene handler om sjømat. Det er nemlig dette som en gjeng fra University of British Columbia (UBC) har gjort, og laget en studie av.

Som alle i bransjen vet, så baseres en meny både på gjestenes ønsker – og på hvilke råvarer det er mulig å skaffe i tilstrekkelig kvanta. Slik vil menyvalgene til sjømatrestauranter med lokalmatlegning alltid – til en viss grad – speile artsmangfoldet i sjøområdene rundt. UBC-forskerne samlet derfor alle menyer de fikk tak i fra byen Vancouver – som ligger ved stillehavskysten i det sørvestlige Canada. Gjennom å lete på museer, rådhus og i arkivene til historielag klarte forskerne å finne menyer fra de fleste tidsperioder – helt tilbake fra 1800-tallet. Basert på menyene kunne man så utvikle en «gjennomsnittstemperatur for restaurantsjømat», altså et gjennomsnitt som viser i hvilke havtemperaturer de ulike artene på menyene likte seg best. (La oss av praktiske årsaker bruke forkortelsen GRS for dette gjennomsnittet.) For å skape et sammenligningsgrunnlag, gjorde forskerne den samme menyøvelsen for byer i Alaska og California.

Tre grader varmere

Funnene som studien presenterer, er mildt sagt interessante. Det viser seg blant annet at i 1880 lå GRS for Vancouver på rundt 10,7 grader. Dagens GRS ligger på 13,8 grader. Og ettersom oppvarmingen av verdenshavene stadig fortsetter, vil tilgjengelighet av råvarer for restaurantene fortsette å endre seg, i økende tempo. Hvis vi holder oss i Vancouver, så vil rødlaksen – som har vært en «stamfisk» på byens menyer i en årrekke – snart kunne forsvinne fra sjøområdene utenfor.

Slikt får en til å tenke, ikke sant? Lokalmat er altså ikke bare godt. Den kan også være et tidsbilde fra tiden vi lever, i her og nå. Du kan lese mer om studien på nettstedet Hakai Magazine.

–––––

Hold deg oppdatert! Klikk her for å få nyhetsbrev fra SMAKmagasinet.

ANNONSE