Tilbake til fortiden

I kampen mot miljø-ødeleggelser vil bruken av nye, eldgamle jordbruksmetoder bli stadig viktigere. Vi snakker regenerativt jordbruk!

Regenerativt jordbruk er en form for landbruk som fokuserer på å gjenopprette og forbedre jordens helse og fruktbarhet ved kun å bruke bærekraftige metoder. Dette betyr bruk av naturlig gjødsel og kompost for å opprettholde jordkvaliteten, og bruk av sopp, parasitter og rovinsekter for å kontrollere skadedyr. I tillegg bruker regenerativt jordbruk teknikker som avlingssykluser og beiting for å forbedre jordens struktur og biologiske mangfold. Dette kan handle om å plante flere avlinger sammen, og la jorden hvile og reparere seg selv mellom avlingene. Vekstskifte, som betyr å plante ulike plantekulturer etter hverandre i samme jord, bidrar også til å holde ugresset unna.

Nytt – og gammelt

Regenerativt jordbruk er et relativt nytt begrep, og har dukket opp som en reaksjon på de negative konsekvensene av intensivt industrielt landbruk, som har ført til dårligere helse og fruktbarhet i jordsmonnet. Regenerativt jordbruk søker – som navnet tilsier – å gjenopprette og forbedre jordens helse, samtidig som det reduserer de negative miljøkonsekvensene av konvensjonelt jordbruk. Dette inkluderer reduksjon av karbonutslipp og økt karbonlagring i jorden, som kan bidra til å bekjempe klimaendringer. Faktisk anslår amerikanske Rodale Institute – som har arbeidet med bærekraftig landbruk i godt over 50 år – at hvis verdens landbruksarealer ble forvaltet ved hjelp av regenerativt jordbruk, ville jordsmonnet kunne lagret mer enn størstedelen av verdens CO2-utslipp. Slik naturlig høykvalitetsjord er også mye bedre til å holde på vann, noe som både reduserer behovet for kunstig vanning.

Selv om begrepet regenerativt jordbruk, er metodene eldgamle. Vi snakker i praksis om å hente frem til dels tapt kunnskap, og sette den i arbeid med ny teknologi.

Interessant fakta

For ikke mange årene siden var EU med på å starte opp EIT Food: et innovasjonsmiljø som blant annet ser på hvordan den sirkulære tankegangen kan fases inn i både landbruk og havbruk.

–––––

Hold deg oppdatert! Klikk her for å få nyhetsbrev fra SMAKmagasinet.

ANNONSE